Wat houdt 'Warmtewet-conform' afrekenen in?

Volgens de Warmtewet die in 2014 van kracht is geworden, moet de afrekening stookkosten in Gigajoules worden weergegeven, ook als het warmteverbruik gemeten wordt via warmtekostenverdelers op de radiatoren. Tevens dienen alle gemaakte kosten voor 100% via de verbruiken verdeeld te worden en worden reducties voor -warmtetechnisch- ongunstig gelegen woningen niet meer toegepast.

In de praktijk bleken deze bepalingen m.n. voor blokverwarming niet toepasbaar omdat deze zorgden voor de nodige onbalans in de verdeling van de stookkosten. Deze consequenties heeft de NLVVE veelvuldig besproken met de Warmtewet-projectgroep van het Ministerie van Economische Zaken alsook met de ACM. Deze overleggen hebben geleid tot een herziening van de bepalingen in de Warmtewet. Hierover kunt u op de website van NLVVE meer lezen.

In de afgelopen maanden hebben zowel de Tweede als Eerste Kamer hun akkoord gegeven op alle doorgevoerde wijzigingen in de Warmtewet en verwachten wij deze nieuwe versie z.s.m.. Volgt u vooral de website van de NLVVE. Hierop treft u altijd de meest actuele informatie aan rondom deze wet.

Terug

Staat uw vraag niet tussen de FAQ's? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 2455700 of stel uw vraag via het reactieformulier. 

Reactieformulier