Algemene vragen

Wat doet ista Nederland B.V.?

ista Nederland B.V. maakt, in opdracht van uw beheerder, de afrekening van uw warmte- en/of waterverbruik. Uw woning is voorzien van een verwarmingssysteem dat is aangesloten op een collectieve cv installatie voor alle bewoners van het gebouw waarin u woont. Om de totale kosten van de gemeenschappelijke cv installatie zo eerlijk mogelijk te verdelen, zijn meters geplaatst om uw warmte- en/of waterverbruik zo nauwkeurig mogelijk te meten. Van uw beheerder ontvangen wij de opgave van de gemaakte kosten en de deelnemergegevens.

Er wordt weleens gedacht dat ista een energiebedrijf is. Dat is niet zo. ista is een onafhankelijke organisatie en draagt zorg voor de plaatsing van de meters, de registratie van de meterstanden, het onderhoud van de meters en het opstellen van de individuele afrekeningen. In de meeste gevallen verrekent uw beheerder met u het bedrag dat u teveel heeft betaald of moet bijbetalen. Uw beheerder kan dit ook uitbesteed hebben aan ista.

Waarom zijn er warmtekostenverdelers op de radiatoren geplaatst?

De warmtekostenverdelers zijn op de radiatoren geplaatst om het warmteverbruik te meten. Op die manier kunnen de totale energiekosten van het gebouw eerlijk (naar verbruik) verdeeld worden, zodat iedere bewoner betaalt wat hij/zij aan warmte verbruikt heeft.
Warmtekostenverdelers worden alleen toegepast in gebouwen met een collectieve cv installatie waar de bewoners geen eigen cv ketel en dus geen eigen gasmeter hebben.

Warmteverbruiksmeting leidt op de eerste plaats tot een eerlijke afrekening van het warmteverbruik. De afrekening wordt namelijk gebaseerd op het jaarlijks geregistreerde warmteverbruik. Daardoor betaalt iedere bewoner alleen wat hij/zij werkelijk aan warmte heeft verbruikt.
Daarnaast zorgt warmteverbruiksmeting voor een bewuster verbruik. Dit kan leiden tot een gemiddelde energie- (kosten)besparing van 20% tot 25%.

Is er een norm voor warmteverbruiksmeting?

Ja, zowel voor de toepassing van warmtekostenverdelers als warmtedoorstroommeters bestaat een norm.
De Europese norm NEN-EN 834 geldt voor elektronische warmtekostenverdelers en de NEN-EN 1434 geldt voor warmtedoorstroommeters. In deze norm zijn de regels vastgelegd waar een meetsysteem aan moet voldoen. Alle meters van ista voldoen aan deze kwaliteitsnorm.
Daarnaast bestaat er een richtlijn voor het maken van de stookkostenverdeling, de NEN-EN 7440 / NPR 7441. Ook de kostenverdeling van ista voldoet geheel aan deze richtlijn.

Waarom worden er reducties toegepast?

Reducties worden toegepast om verschillen in stookkosten, als gevolg van een
ongunstige ligging van de woning, te compenseren. In woningen die op een hoek liggen of op de bovenste woonlaag moet dikwijls meer gestookt worden om dezelfde kamertemperatuur te bereiken als in overige woningen. Er staan in deze woningen vaak ook grotere radiatoren geplaatst.
Indien in bepaalde vertrekken van uw woning reductie van toepassing is, worden deze op de volgende wijze verwerkt. Bij verdampingsmeters wordt de reductie direct verwerkt in de schaalverdeling. Er wordt dan een lagere schaalverdeling op de meter aangebracht, waardoor de meter langzamer telt. Bij elektronische meters wordt de reductie in mindering gebracht op de geregistreerde meterstand. De reducties vindt u bij de elektronische meters op uw afrekening terug.

Waarom worden op sommige radiatoren 2 warmtekostenverdelers geplaatst?

Uit onderzoek is gebleken dat op radiatoren die langer zijn dan drie meter, meerdere meters nodig zijn om tot het warmteverbruik nauwkeurig te kunnen bepalen. Dit is ook vastgelegd in de Europese standaard EN 835.

Als op een radiator 2 warmtekostenverdelers worden geplaatst, worden er dan niet teveel eenheden in rekening gebracht?

Nee, er worden u niet teveel eenheden in rekening gebracht. De twee warmtekostenverdelers registreren ieder de helft van het warmteverbruik. Om het verbruik van de radiator te bepalen worden de meterstanden van de twee warmtekostenverdelers bij elkaar opgeteld.

Wat moet ik doen als een van de warmtekostenverdelers defect is?

Wanneer een van uw warmtekostenverdelers defect is, dient u contact op te nemen met uw beheerder. Het is mogelijk dat hij ons opdracht moet verstrekken om bij u de reparatie uit te voeren. Hoeft deze opdracht niet via uw beheerder te lopen dan kunt u een e-mail sturen naar: techniekensupport@istanederland.nl. Een van de medewerkers van ons technisch team zal dan een afspraak met u maken om de meter te repareren.

Wat moet ik doen als ik een radiator wil plaatsen/heb geplaatst/wil vervangen/heb vervangen/ wil verwijderen/ heb verwijderd?

Wanneer u iets aan uw radiatoren wilt wijzigen, dient u contact op te nemen met uw beheerder. Het is mogelijk dat hij ons opdracht moeten verstrekken om bij u de meter opnieuw te monteren. Hoeft deze opdracht niet via uw beheerder te lopen dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Stuurt u ons dan een e-mail: technischteam@istanederland.nl. Een van de medewerkers van ons technisch team zal dan een afspraak met u maken om de werkzaamheden uit te voeren.

Wat moet ik doen als de radiatorknop defect is?

Voor klachten over het functioneren van de radiatoren dient u contact op te nemen met uw beheerder, aangezien dit niet onder onze verantwoordelijkheid valt.

Wat moet ik doen als mijn radiator niet warm wordt, terwijl hij wel aanstaat?

Voor klachten over het functioneren van de radiatoren dient u contact op te nemen met uw beheerder, aangezien dit niet onder onze verantwoordelijkheid valt.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Indien er in uw woning radiografisch uitleesbare meters geplaatst zijn, dan hoeft u niets te doen. ista Nederland beschikt dan namelijk altijd over dagstanden en kan dus met de juiste meterstanden, zowel voor de vertrekkende als de nieuwe bewoner, een juiste afrekening maken.

Indien u nog geen radiografisch uitleesbare meters heeft, dan is het verstandig bij verhuizing tijdig een tussentijdse registratie uit te laten voeren. Zo is zowel de vertrekkende bewoner als de nieuwe bewoner verzekerd van een juiste afrekening. Uw beheerder kan u informeren op welke wijze dit geregeld wordt.

Zijn de meetsystemen van ista Nederland slimme meters?

Nee, de meetsystemen van ista Nederland zijn geen slimme meters.
De meters van ista registeren het warmte- en waterverbruik in een bepaalde periode. Behalve het verbruik en een eventuele storing in de meter zijn geen verdere gegevens uit de meter af te lezen. Zo is bijvoorbeeld op geen enkele wijze te achterhalen wanneer de verbruiken zijn ontstaan. De privacy van de bewoners blijft dus gewaarborgd. Wellicht ten overvloede melden wij hierbij ook dat apparaten zoals telefoonopladers of computers geen enkele invloed hebben op de werking van de meters.

De radiografische meters zijn echter wel, net zoals de slimme meters, op afstand uit te lezen. Dit zorgt ervoor dat bewoners voor de registratie van de meterstanden niet thuis hoeven blijven. Ook zorgt deze techniek ervoor dat bewoners via de dienst Monitoring hun verbruik gedurende het stookseizoen kunnen inzien, via de ista Webportal en de ista App, en desgewenst het stookgedrag kunnen aanpassen.

Wanneer dus wordt gesproken over ‘slimme meters’, dan worden daarmee nooit de radiografisch uitleesbare meters van ista Nederland bedoeld.