De Warmtewet

De Warmtewet die per 1 januari 2014 in werking is getreden bleek in de praktijk niet voor alle doelgroepen toepasbaar. Daarom is  deze wet opnieuw onder de loep genomen en volgde een revisietraject. 

Stand van zaken Warmtewet 2017

Economische Zaken heeft in overleg met de diverse stakeholders, waaronder de brancheorganisatie NL.V.V.E. waarvan ista deel uitmaakt, bepaald op welke punten deze wet aangepast moet worden. Tijdens diverse bijeenkomsten, zijn alle aanbevelingen en wensen in kaart gebracht en samengevat in een aanbeveling voor de nieuwe versie van de Warmtewet. Deze is in mei 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Nauwlettend houdt ista de revisie rondom de Warmtewet in de gaten, om u vervolgens te voorzien van custom made advies.

Hier vindt u meer informatie over de NL.V.V.E. en de laatste stand van zaken omtrent de Warmtewet.

Doelstelling Warmtewet

Het doel van de Warmtewet is om ervoor te zorgen dat de afnemers van warmte in complexen met een collectieve energievoorziening (stadsverwarming / blokverwarming) niet te veel betalen voor hun warmte- en warmwaterverbruik. Deze afnemers kunnen namelijk niet overstappen naar een andere leverancier omdat de warmtenetten niet onderling met elkaar zijn verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Bij stads- en blokverwarming is vaak één lokale energiebron aanwezig, die de warmte opwekt. Daardoor is er meestal maar één partij die de warmte aan het complex levert. De Warmtewet moet bescherming bieden aan afnemers van warmte in deze complexen.