Bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur van ista Nederland draagt er aan bij dat medewerkers zich trots voelen om te werken voor de organisatie.

Normen en waarden vormen het fundament van een onderneming. Zij weerspiegelen de cultuur, de energie en ook de wijze waarop een onderneming haar business runt, zowel richting klanten en partners, als -en vooral- richting haar medewerkers. Hoe beter een onderneming haar normen en waarden uitdraagt, des te succesvoller haar business zich ontwikkelt. Daarom representeren ista’s Shared Values de kernwaarden van ons bedrijf. Zij weerspiegelen niet alleen ons karakter en onze identiteit, maar geven tevens aan hoe onze collega’s in 24 verschillende landen met elkaar samenwerken.

Open voor persoonlijkheden met ideeën

ista Nederland is de ideale werkgever voor mensen die willen meedenken, met nieuwe ideeën komen, veranderingen als kansen zien en graag met anderen sparren.
Als jij jezelf graag wilt ontwikkelen en jouw innovatie wilt delen met collega’s, voel je dan vrij om ons team te versterken.

Individuele carrière versus teamwork

Binnen ista krijg je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en nog steeds sterk onderdeel van een team te zijn. Wij zijn er van overtuigd dat het samen ontwikkelen en implementeren van ideeën en processen inspirerend en motiverend werkt. De cultuur binnen de organisatie zorgt er voor dat de creatieve energie van de medewerkers optimaal benut wordt.


Shared Values

Onze markten zijn sterk in beweging en wij worden dagelijks geconfronteerd met grote uitdagingen en kansen. Dit betekent dat wij continu zowel onze structuur alsook onze cultuur verder moeten ontwikkelen om te waarborgen dat de Shared Values onze marktomstandigheden en ook onze strategische doelen ondersteunen. Onze nieuwe Shared Values sluiten hier perfect op aan; vijf kernwaarden die weergeven hoe medewerkers zelf kunnen bijdragen aan ons gemeenschappelijke succes.

Onze Shared Values:

ZELFSTURING STIMULEREN

MIJN commitment:
Ik neem actief verantwoordelijkheid, vervul mijn taken zelfstandig en omarm de mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen. Ik voel mij zelfverzekerd en competent.

ONS succes:
Wij dragen, in het kader van de desbetreffende taak, verantwoordelijkheid over aan alle niveaus. Daarmee geven wij blijk van vertrouwen in onze medewerkers en hun capaciteiten. 

AFSPRAKEN NAKOMEN

MIJN commitment:
Ik ben verantwoordelijk voor mijn doelstellingen en streef de realisatie hiervan proactief en met toewijding na. De bereikte prestaties motiveren mij. 

ONS succes:
Wij komen na wat wij beloven en streven consequent onze doelen na. Wij gaan uitdagingen aan om het succes van ons bedrijf te waarborgen.

RELATIES OPBOUWEN

MIJN commitment:
Ik houd rekening met de belangen van mijn klanten en collega's bij het aangaan van waardevolle relaties. Ik geniet van de coöperatieve en positieve sfeer die ik creëer.   

ONS succes:
Wij bouwen duurzame en langdurige relaties op met onze interne en externe klanten en belanghebbenden. Wij streven naar wederzijdse voordelen.

VERTROUWEN SCHEPPEN

MIJN commitment:
Ik schep een gemeenschappelijke cultuur van vertrouwen doordat ik respectvol en open ben en anderen waardeer. Deze werkomgeving inspireert mij.

ONS succes:
Wij communiceren open en eerlijk. Goede ideeën en prestaties erkennen wij, met kritiek gaan wij constructief en respectvol om.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

MIJN commitment:
Ik houd rekening met de consequenties van mijn beslissingen en handel weloverwogen. Daardoor lever ik een belangrijke bijdrage, waar ik trots op ben.

ONS succes:
Wij stemmen economische, ecologische en maatschappelijke belangen op elkaar af. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de middelen van onze medewerkers.

Wat zit er achter dit alles?

Hoe gaan we intern met elkaar om en hoe gedragen wij ons ten opzichte van externe stakeholders om het succes voor de toekomst te verzekeren?

Het antwoord wordt gegeven door de Shared Values en onze missie, visie en strategie.