ista bevordert diversiteit

Diversiteit is ons sleutelwoord

ista zorgt ervoor dat werknemers hun beroep kunnen uitoefenen in een niet-discriminerende omgeving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, etniciteit of handicap. 

Het is belangrijk om alle posities op basis van gelijkheid te bezetten met vrouwen en mannen. Dit betekent ook dat vrouwen hetzelfde loon ontvangen als hun mannelijke collega's voor hetzelfde werk.