Hogerop komen? Dat doe je zo!

Voor ons is het erg belangrijk dat je je kwaliteiten en kwalificaties van je studie toepast en ze uitbreidt. Coachen, trainingen, projectmatig werk en individuele feedback gesprekken zijn mogelijk binnen ista. Zo kun je een stevige basis leggen voor jezelf en je vaardigheden uitbreiden.

Door de veranderende en snel groeiende omgeving van de organisatie, kiest ista ervoor om op verschillende afdelingen studenten in te zetten. Wij hechten waarde aan de samenwerking met studenten omdat zij snel zaken oppakken, vanuit hun studie een verfrissende blik kunnen hebben en vol innovatieve ideeën zitten, waarvoor ista Nederland veel ruimte biedt. Voor de student biedt dat weer volop kansen om talenten te ontplooien, een mooi CV op te bouwen, mee te denken in alle processen en zo een steentje bij te dragen aan het verdere succes van henzelf en van ista. De ideale combinatie van studeren en geld verdienen! 

Bij ista draait alles om kwaliteit

ista is een werkgever met zicht op de toekomst. De onderwerpen energie en energiebesparing spelen een belangrijke rol binnen de organisatie. ista biedt klanten over heel de wereld innovatieve diensten en producten, die helpen energie te besparen en daarmee CO2 uitstoot te verminderen. Om als student onze markt te leren kennen en de mogelijkheden voor je verdere carrière te ontdekken is niet alleen leuk, maar zorgt er ook voor dat je belangrijke contacten op doet.

ista wereldwijd