Verantwoording

Energie en water, daar gaat ista zorgvuldig mee om

Energie en water zijn natuurlijke hulpbronnen van onze planeet en daar zullen we zorgvuldig en verantwoordelijk mee om moeten gaan. ista is wereldwijd een van de toonaangevende bedrijven met diverse diensten op het gebied van het verbruiksafhankelijk afrekenen van energie en water. ista neemt hierin haar verantwoordelijkheid en helpt ook haar klanten om duurzaam energie te besparen en de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken.

De producten en diensten van ista zijn speciaal ontwikkeld om het individuele energie- en waterverbruik inzichtelijk en transparant te maken voor gebouwen met een collectieve energievoorziening.

Met ista wordt energie- en waterverbruik controleerbaar en beheersbaar.

 

Strategie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk en noodzakelijk. Daarom ligt onze focus op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. 

Afspraken nakomen

Afspraken nakomen speelt bij ista een belangrijke rol.
Daarom worden de richtlijnen en codes strikt gevolgd.

Betrokkenheid

De medewerkers van ista zijn de fundering en de basis van ons bedrijf en als werkgever neemt ista  haar verantwoordelijkheid ook richting haar werknemers heel serieus.

Milieu

Het is belangrijk om goed voor het milieu te zorgen. ista streeft ernaar een constante bijdrage te leveren aan de verbetering van de CO2 balans.

Rapportage

Jaarlijks publiceert ista een duurzaamheidsverslag. En natuurlijk heeft ista haar strategie aangepast en stelt de rapportage online beschikbaar.