Echte duurzaamheid begint bij ons zelf, zo ook bij ista

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. ista neemt de betekenis van duurzaamheid echter heel serieus. Als je duurzaam handelt, dan kijk je naar de huidige behoefte van de mens op aarde en hoe we dat voor de toekomst en toekomstige generaties kunnen ontwikkelen, zonder dat mensen, milieu of economie hierdoor in gevaar komen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de kern van de activiteiten van onze organisatie. Al onze producten en diensten dragen bij aan besparing van hulpbronnen als energie, warmte en water. Onze bedrijfsvoering staat geheel in het teken van duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor nu en toekomstige generaties. ista ontwikkelt specifiek producten en diensten die leiden tot nog meer energiebesparing.

 

Duurzaamheid bij ista in de praktijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de kern van de activiteiten van onze organisatie. Al onze producten en diensten dragen bij aan besparing van hulpbronnen als energie, warmte en water. Onze bedrijfsvoering staat geheel in het teken van duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor nu en toekomstige generaties. ista ontwikkelt specifiek producten en diensten die leiden tot nog meer energiebesparing. 

Als organisatie en binnen onze eigen werkomgeving gaat ista bewust om met het eigen energieverbruik, het verminderen van papierverbruik en het bewust nadenken over het beheer van materialen en middelen. ista stimuleert ook haar medewerkers om verantwoording te nemen voor onze samenleving en het milieu. Tenslotte willen we allemaal in een leefbare en gezonde wereld wonen en deze achterlaten voor volgende generaties.

Duurzaamheidsraad

Vertegenwoordigers vanuit alle afdelingen binnen ista bespreken relevante onderwerpen in de duurzaamheidsraad. De Raad rapporteert aan de directie en wordt ondersteund door een delegatie van duurzaamheidsmanagers in de landen.