Gigajoulemeting, onmisbare hulp bij Warmtewet en inzicht in uw cv-installatie

De Warmtewet

De Warmtewet stelt eisen aan de maximumprijs voor warmte en aan de wijze van afrekening met uw eindgebruikers. Zo zult u, als beheerder van een collectief gestookt complex, met uw bewoners af moeten rekenen in GigaJoules (GJ) en volgens het Niet Meer Dan Anders principe. Hiertoe stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks het maximumtarief vast per GJ en voor de vaste kosten. Vervolgens moet u vast stellen welke tarieven u aan uw bewoners kunt doorbelasten. Inzicht in het rendement van uw cv-installatie is hierbij van belang. Daarnaast dient u het totaal aantal verbruikte GJ van het complex vast te stellen. Dit is met name van belang wanneer in de woningen warmtekostenverdelers zijn toegepast (radiatormeters)

ista Nederland heeft een rendementsanalyse voor uw cv-installatie ontwikkeld, zodat u goed en onderbouwd kunt voldoen aan de eisen van deze Warmtewet. De analyse geeft u inzicht in het rendement en de levering van uw warmtevoorziening en levert de benodigde informatie voor het berekenen van de juiste GJ-prijs.

Meterstanden downloaden
In deze tool treft u tevens  -in een grafiek- de meterstanden aan van alle energiestromen in uw ketelhuis die wij meten en uitlezen. En dat is nog niet alles. U kunt de meetdata, geselecteerd per gewenste periode, met één muisklik direct downloaden. Zo heeft u nóg meer inzicht in de geleverde energie van uw installatie.

 

Meer informatie over Gigajoulemeting in uw ketelhuis

Hoe werkt de ketelrendementsanalyse?

Eerst vindt uitgebreide schouwing plaats en wordt de juiste bemetering voor u aangebracht in het ketelhuis of installatie, voor zowel warmte als tapwater. ista levert hiervoor de juiste apparatuur en begeleidt de installateur. Daarna zorgen wij er voor dat alle meters, inclusief de gasmeter(s), worden geïntegreerd in ons radiografisch communicatiesysteem.

De door ista wekelijks uitgelezen meetresultaten worden gebruikt voor het maken van de rendementsanalyse en met deze analyse kunt u de juiste GJ-prijs berekenen en voldoen aan de Warmtewet. Op ieder gewenst moment kunt u deze gegevens in uw eigen monitoring tool in de ista Webportal inzien en berekenen. Naast deze ondersteuning geeft de analyse ook een goede controle op de werking van de installatie.

Ketelrendementsanalyse, uw voordelen
  • Per gewenste periode inzage in het rendement van uw installatie
  • Per gewenste periode inzage in de GJ prijs voor de bepaling van het tarief
  • Compleet overzicht van het totaal aantal geleverde gigajoules aan uw eindgebruikers 
  • Functioneren en rendement van uw cv-installatie volledig inzichtelijk
  • Mogelijkheid om eventuele energiebesparende maatregelen te nemen
  • Alle meterstanden en verbruiken van ketelhuismeters per gewenste periode eenvoudig te downloaden
  • Een eigen account op de ista Webportal, waar u alle gegevens kunt inzien en raadplegen.