Tussentijds afrekenen met vertrekkende bewoner

Jaarlijks verhuist in Nederland ongeveer 10% van de huishoudens. Zowel voor u als voor de vertrekkende bewoners is het prettig als de administratieve zaken rondom zo’n verhuizing snel afgewikkeld kunnen worden. Dat geldt ook voor de afrekening van de stookkosten.

Dit kan met de adviesafrekening die wij voor u kunnen opstellen. Aan de hand van het tussentijds geregistreerde verbruik ontvangt u een advies over het met de vertrekkende bewoner te verrekenen bedrag aan warmte-, water- of andere servicekosten. In dat geval maken wij voor de bewoner een tussentijdse (advies-)afrekening.

Bij de warmtekostenverdeling kan het definitieve bedrag pas vastgesteld worden aan het einde van het administratieve afrekenperiode, dus zodra de werkelijke kosten bekend zijn. Indien u wenst kan dan alsnog een verrekening met de vertrokken bewoner plaatsvinden.

Uw voordelen

Uw voordelen

  • Duidelijkheid en eerlijkheid door tussentijdse registratie voor zowel de vertrekkende als de nieuwe de bewoner
  • Beperking van vragen van uw bewoners
  • Snelle en eenvoudige afrekening
  • Beperking van het aantal schattingen
  • Zuivere kostenverdeling
  • Verhoging van uw bewonerstevredenheid
  • Beperking van uw incassorisico