Mijnketelhuis, voor een volledig beheer van uw ketelhuis

In het kader van de Warmtewet is het van belang zo efficiënt en voordelig mogelijk warmte te leveren aan uw eindgebruikers en te voldoen aan de warmtevraag in uw complexen. Wist u dat het verwarmen van uw complexen ongeveer 60% van de totale energiekosten bedraagt? Met een goed waterzijdig ingeregelde installatie kunnen deze kosten maar liefst 20% omlaag worden gebracht.

Het is daarom niet alleen van belang de warmte individueel te meten en te monitoren, maar ook om precies te weten wat er in uw ketelhuis gebeurt. Dat is vanaf nu mogelijk met onze dienst Mijnketelhuis

Mijnketelhuis is de dienst die u alle informatie biedt om het warmteaanbod goed af te stemmen op de warmtevraag en waarmee u bovendien veel energie kunt besparen. Energiebesparing bij de bron dus. Dit doen we door alle energiestromen in het ketelhuis te meten en te monitoren.

Meer informatie over Mijnketelhuis

Volledig inzicht aan de hand van gemeten waarden

Pompsnelheid
De ervaring leert dat de pompsnelheid van de meeste cv ketels en installaties standaard te hoog staat ingesteld. Bij een hoge pompsnelheid krijgt het circulerende water geen tijd om voldoende warmte af te geven aan de radiatoren. Dit heeft tot gevolg dat het retourwater met een te hoge temperatuur terugkomt en de HR ketel niet optimaal benut wordt. Bij een dergelijke situatie kan de installateur informatie uit de gemeten waarden aflezen en waar nodig aanpassingen doorvoeren in de regeling.

Alarmering voorkomt klachten eindgebruikers
De tool biedt u tevens de mogelijkheid intoleranties of grenswaarden in te geven. Worden deze waarden bereikt dan worden u en/of uw installateur via e-mail of sms hiervan direct in kennis gesteld. Deze 24/7 alarmfunctie, bij een afwijkende flow of watertemperatuur, maakt snel reageren mogelijk. Hierdoor voorkomt u klachten van uw eindgebruikers!

Mijnketelhuis, alleen maar voordelen!
  • 15% - 35% besparing op de energierekening
  • Tevreden eindgebruikers
  • Geen comfortklachten
  • Inzicht in warmtelevering
  • Inzicht in warmtevraag
  • Inzicht in temperaturen
  • Inzicht in schakeltijden
  • Inzicht in geleverde energie
  • Inzicht in het rendement van uw installatie

 

 

Mijnketelhuis in beeld