Monitoring voor beheerders en bewoners

Modern en digitaal via ista Webportal

ista Webportal is de oplossing om uw energiegegevens digitaal te managen. Met deze tool heeft u op ieder gewenst moment inzage in de energiegegevens van de vorige drie afrekenperiodes van uw collectief gestookte gebouw(en). De energiegegevens van de lopende afrekenperiode worden wekelijks geactualiseerd. 

Dat geeft heel veel voordeel

  •  Overzichtelijke rapportage per bewoner
  •  Voorschot en verbruik eenvoudig afstemmen
  •  Incassorisico beperken
  •  Vroege signalering afwijkingen in energie- en waterverbruik
  •  Tijdig anticiperen op afwijkend verbruik
  •  Achteraf geen hoge bijbetalingen of betalingsregelingen
  •  Geen tot zeer beperkt bewonerscontact over afrekeningen
  •  Zeer tevreden bewoners


Energiedatamanagement via ista gaat zelfs nog een stap verder, want niet alleen u als beheerder heeft via ista Webportal inzage in de verbruiksgegevens, ook voor uw bewoners heeft ista een eigen monitoringtool en een ista App. Uw bewoners kunnen zo zelf het eigen, wekelijks geactualiseerde, verbruik inzien en het verbruiksgedrag aanpassen als dat wenselijk is. Zo zijn uw bewoners goed op de hoogte van het eigen verbruik, in vergelijking met bijvoorbeeld het eigen historisch verbruik en het gemiddelde verbruik in het complex, en kunnen daardoor nog bewuster stoken. Het raadplegen van het energie- en waterverbruik, wordt mogelijk gemaakt door moderne radiotechnologie en wordt uitgelezen via ista symphonic radio net systeem.

Nooit meer onaangename verrassingen bij de eindafrekening, inzichtelijk, transparant en duidelijk voor iedereen!