sensonic II Hybridemeter

Met de sensonic II, bieden wij onze eigen hybridemeter voor gecombineerde registratie van koude- en warmteverbruik. De meters, die zijn goedgekeurd voor beide verbruikswaarden, hebben twee telwerken waarin de verbruiksgegevens afzonderlijk worden opgeslagen.

De meter, verkrijgbaar als compact en combinatieversie, is daarom geschikt voor flexibel gebruik in woningen en commercieel onroerend goed, voor individuele verbruiksregistratie van zowel koude als warmte via één watercircuit. Wilt u beide waterstromen meten? Dat kan met één meter! Uw apparatuur- en installatiekosten blijven hierdoor beperkt.

 

sensonic II Hybridemeter rekenwerk

Bij de modulaire versie kan het rekenwerk sensonic II calculator worden gecombineerd met verschillende volumemeetdelen en temperatuurvoelers, in twee verschillende lengten.

Het rekenwerk sensonic II calculator is verkrijgbaar in drie verschillende versies met de impulswaarden 1/25/250 liter per puls.

Prestatiekenmerken van de sensonic II

Verschillende uitvoeringen

De compactmeter van de sensonic® II en het volumemeetdeel sensonic® II flow sensor zijn geschikt voor doorstromingen van 0,6 - 1,5 en 2,5 m3 /uur. Het rekenwerk sensonic® II calculator is met verschillende vleugelrad- of Woltmanmeters te combineren voor doorstromingen variërend van 0,6 tot 250 m3 per uur. Gedurende de gehele levensduur van de meter een zeer hoge meetnauwkeurigheid. Meting van het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour vindt iedere 60 seconden plaats. In het geheugen worden automatisch alle gegevens van de laatste 2 opnamedata opgeslagen. Alle relevante gegevens kunnen via het 5-cijferig LC display worden opgeroepen.

 

 

Wisselen tussen warmte- en koudemeting

Het verschil tussen de aanvoer en retour temperaturen wordt iedere 60 seconden vastgelegd, waarbij een energiemeting wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt de automatische omschakeling tussen warmte- en koudemeting bepaald. Bijvoorbeeld: de hybride meter begint met warmtemeting wanneer het temperatuurverschil groter is dan 0 Kelvin en de aanvoertemperatuur meer dan 20°C. Op soortgelijke wijze schakelt de meter over op koudemeting zodra de watertemperatuur in de aanvoerleiding lager is dan in de retourleiding, zodat er een negatief temperatuurverschil ontstaat en de aanvoertemperatuur lager is dan 20° C. De hoeveelheid verbruikte energie wordt vervolgens door de geïntegreerde microchip (ASIC) geregistreerd. Via het LCD scherm zijn de gegevens eenvoudig uitleesbaar.