Wij helpen mensen een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming

Met al onze energie

Verantwoordelijkheid nemen

Alleen mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid kunnen deze nemen.

Wij zijn hiervan overtuigd bij ista. Daarom delen we onze kennis om het bewustzijn in de samenleving voor een verantwoord gebruik van energie te bevorderen. Daarom geven we onze kennis over energie-efficiëntie en het behoud van hulpbronnen door aan zoveel mogelijk mensen.

Efficiëntie door transparantie

Met onze op data gebaseerde producten en diensten zijn bewoners goed geïnformeerd over hun individuele verbruik, besparen ze energie en dragen ze bij aan de bescherming van het klimaat. Alleen al in Duitsland wordt jaarlijks 3,7 miljoen ton CO2 bespaard dankzij de jaarlijkse verbruiksafhankelijke afrekening van ista.

Bovendien verwachten we dat inzage in het verbruik nog eens 1,5 miljoen ton CO2 zal besparen. Tenslotte leidt transparantie in het eigen verbruiksgedrag tot een gemiddelde energiebesparing van 10%, zoals het driejarige pilotproject 'Geld besparen door slim verwarmen' van het Duitse Energieagentschap (DENA) heeft aangetoond.

Met ons besparen bewoners energie en kosten en verlagen zij de CO2 uitstoot..

Onze kernactiviteit, het verbruiksafhankelijk afrekenen van energiekosten, helpt bewoners van gebouwen met een collectieve energievoorziening, gemiddeld 20 % besparen. Jaarlijks wordt er alleen al in Duitsland ca. 3.7 miljoen ton CO2 minder uitgestoten. 

Onze doelen & acties

Wij helpen mensen een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming.

Dit leidende principe is een samenvatting van onze MVO-strategie. ista zet zich niet alleen zelf in op ecologisch en sociaal gebied, maar wil ook anderen in staat stellen dergelijke actie te ondernemen. Om duurzaamheid gericht te bevorderen, zijn we actief op vijf actiegebieden:

Wij helpen mensen een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming.
Milieu Milieubescherming & energie efficiëntie
Markt Innovatieve diensten & producten
Medewerkers Cultuur & werkomgeving
Partners Samenwerking & uitwisseling van ideeën
Samenleving Bewustwording & educatie

Duurzaamheid begint bij onszelf. We bevorderen de bescherming van het milieu en het klimaat op alle gebieden binnen onze organisatie - bijvoorbeeld door het behoud van onze hulpbronnen.

Onze Doelen:

 • Door middel van besparingen op alle gebieden in ons bedrijf, zullen we in 2050 klimaatneutraal zijn.
 • We willen ons jaarlijks energieverbruik in Duitsland reduceren met 6,5% van 2016 tot eind 2020. Voor de totale ista-groep streven we naar een continue verbetering van de energie-efficiëntie van 1,3% op ons jaarlijks gemiddelde. 

Innovatie creëert vooruitgang – onze producten en diensten maken het energieverbruik transparant en helpen de gebruikers om hiermee klimaatbewuster om te gaan. Hierdoor kunnen zowel beheerders als bewoners hun ecologische voetafdruk verkleinen en kosten besparen.

Onze Doelen:

 • We willen onze klanten / gebruikers helpen hun CO2 uitstoot met 10% te reduceren in 2030 (basisjaar: 2010).
 • In 2027 zullen alle collectief gestookte gebouwen in heel Europa voorzien zijn van op afstand uitleesbare meetapparatuur. We hebben wereldwijd al 25 miljoen op afstand uitleesbare meters geinstalleerd en hieraan worden iedere maand bijna 400.000 toegevoegd. 
   

Onze medewerkers helpen mensen op een energiebewuste manier te leven -  als werkgever creëren we een bedrijfscultuur die hen ondersteunt om dit te bereiken. 

Onze Doelen:

 • Betrokkenheid: We willen de algemene voorwaarden voor betrokkenheid van onze werknemers verder verbeteren en zo onze score op het zeer hoge niveau van 80 houden in de periode tot 2030. 
 • Diversiteit is de sleutel: ista garandeert dat werknemers hun rol kunnen vervullen in een niet-discriminerende omgeving. ista Duitsland GmbH heeft zich vrijwillig verbonden om tenminste 22% van de leidinggevende functies op het eerste en tweede niveau onder de Raad van Bestuur te laten vervullen door vrouwen in 2022. 

We pakken duurzaamheid samen aan – we wertken nauw samen met onze ista servicepartners en leveranciers om onze serviceaanbod continu te verbeteren en duurzaamheid vooruit te helpen. 

Ons Doel:

 • Vanaf 2050, werken we uitsluitend samen met duurzame en klimaatneutrale leveranciers als partners. 


   

Alleen mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid kunnen deze nemen.  – ista deelt kennis om klimaatbescherming en energiebewustzijn in de samenleving te bevorderen. 

Ons Doel:

 • We bieden onze werknemers de kans om minstens 5,000 uur per jaar te investeren in het bevorderen van klimaatbescherming in de samenleving.

 

 

     “Alleen mensen die weten wat ze consumeren, kunnen energie bewuster gebruiken en zo Co
en kosten besparen en hun eigen persoonlijke bijdrage leveren aan klimaatbescherming
.

Thomas Zinnöcker, CEO ista International

Ondernemingsbestuur

Bij ista is het onderwerp duurzaamheid de directe verantwoordelijkheid van het management. Onze CEO is lid van het Duurzaamheidskernteam - samen met het Duurzaamheidsbureau en geselecteerde afdelingen van het hoofdkantoor, die zich dagelijks bezighouden met duurzaamheidsthema's.

Het kernteam evalueert onze duurzaamheidsstrategie iedere drie maanden en werkt de actuele onderwerpen uit. Bovendien bereidt het de doelstellingen en strategieën voor de stuurgroep Duurzaamheid voor, die als centrale stuurgroep eenmaal per jaar bijeenkomt om de aandachtspunten van ons duurzaamheidsmanagement te bepalen en de duurzaamheidsstrategie verder te ontwikkelen.

De stuurgroep Duurzaamheid bestaat uit alle leden van het management en de senior vice-presidenten van strategisch relevante afdelingen van het hoofdkantoor. De Duurzaamheidsraad is verantwoordelijk voor de internationale verankering van duurzaamheidsmanagement bij ista en presenteert ideeën uit de landen aan de stuurgroep. Iedere nationale ista organisatie heeft hiertoe een afgevaardigde op het gebied van Duurzaamheid.

Ons Duurzaamheidsbureau coördineert de interne duurzaamheidsprojecten en -processen. Het is ook verantwoordelijk voor de certificering van het energiebeheersysteem in Duitsland en het verzamelen van de kerncijfers voor het duurzaamheidsverslag. Het Duurzaamheidsbureau organiseert de regelmatige uitwisseling van informatie tussen de Stuurgroep Duurzaamheid en de Duurzaamheidsraad.

Onze wereldwijde principes van duurzaamheid

Het is een fundamenteel onderdeel van de cultuur van ista om op een respectvolle en zorgvuldige manier om te gaan met het milieu en de samenleving, met collega's, klanten en andere belanghebbenden. Transparantie zit in het DNA van ons bedrijf. Onze samenwerking met klanten, partners en andere stakeholders wordt gekenmerkt door openheid, respect en eerlijkheid.
 

Onze verantwoordelijkheden en afspraken hebben wij vastgelegd in onderstaande codes, deze zijn de leidraad van ons handelen.

Onze resultaten

Als één van 's werelds grootste dienstverleners op het gebied van energiediensten, streven we naar meer energie-efficiëntie in gebouwen, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Tegelijkertijd maakt transparantie deel uit van het DNA van ons bedrijf. Daarom is het een routine voor ons om op een open en transparante manier te rapporteren over onze totale betrokkenheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hier vindt u onze belangrijkste kerncijfers uit het CSR rapport 2018:

Voortgangsrapport en CSR-rapportage

ista heeft haar belangrijkste milieucijfers verbeterd ten opzichte van vorig jaar. U leest het in ons tiende voortgangsrapport dat in 2020 is gepubliceerd.

Hier vindt u ons voortgangsrapport 2019-2020

Duurzaamheidsrapport 2018

Het Duurzaamheidsrapport 2018 is het negende rapport van ista. Hierin rapporteren we over de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid op basis van de "mededeling over vooruitgang" als onderdeel van het lidmaatschap van ista van het Global Compact.

Duurzaamheidsrapport 2017

Het Duurzaamheidsrapport 2017 is ista’s achtste rapport. Het vertegenwoordigt ook het voortgangsrapport voor het Global Compact van de Verenigde Naties. Bovendien rapporteren we de informatie in ons duurzaamheidsrapport voor de tweede keer in overeenstemming met de Duitse duurzaamheidscode.

Duurzaamheidsrapport 2016

Het Duurzaamheidsrapport 2016 is het zevende rapport van ista. Het vertegenwoordigt ook het voortgangsrapport voor het Global Compact van de Verenigde Naties. Bovendien rapporteren we de informatie in ons duurzaamheidsrapport voor het eerst in overeenstemming met de Duitse duurzaamheidscode.

Duurzaamheidsrapport 2015

In het Duurzaamheidsrapport 2015 informeren we onze stakeholders op de Corporate Website over de vooruitgang die is geboekt met onze strategie, onze doelstellingen en de implementatie van acties in het rapportagejaar 2015.