Verantwoording

Energie en water zijn onze natuurlijke hulpbronnen en daar zullen we zorgvuldig en verantwoordelijk mee om moeten gaan. Met ista wordt energie- en waterverbruik controleerbaar en beheersbaar.

Verantwoording

Energie en water zijn natuurlijke hulpbronnen van onze planeet en daar zullen we zorgvuldig en verantwoordelijk mee om moeten gaan. ista is wereldwijd een van de toonaangevende bedrijven met diverse diensten op het gebied van het verbruiksafhankelijk afrekenen van energie en water. ista neemt hierin haar verantwoordelijkheid en helpt ook haar klanten om duurzaam energie te besparen en de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken. De producten en diensten van ista zijn speciaal ontwikkeld om het individuele energie- en waterverbruik inzichtelijk en transparant te maken voor gebouwen met een collectieve energievoorziening.

Strategie

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. ista neemt de betekenis van duurzaamheid echter heel serieus. Als je duurzaam handelt, dan kijk je naar de huidige behoefte van de mens op aarde en hoe we dat voor de toekomst en toekomstige generaties kunnen ontwikkelen, zonder dat mensen, milieu of economie hierdoor in gevaar komen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de kern van de activiteiten van onze organisatie. Al onze producten en diensten dragen bij aan besparing van hulpbronnen als energie, warmte en water. Onze bedrijfsvoering staat geheel in het teken van duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor nu en toekomstige generaties. ista ontwikkelt specifiek producten en diensten die leiden tot nog meer energiebesparing.

Afspraken nakomen

Deze kernwaarden zijn een fundamenteel onderdeel van ista om zo samen met collega’s, klanten, leveranciers en anderen, zorgvuldig en respectvol om te gaan met milieu en maatschappij. Onze samenwerking wordt gekenmerkt door respect, openheid en eerlijkheid en ook transparantie is een wezenlijk onderdeel van onze organisatie. Dit roepen wij niet alleen, maar passen het ook toe. Onze verantwoordelijkheden en afspraken hebben wij namelijk vastgelegd in onderstaande codes en deze codes zijn de leidraad van ons handelen.

Duurzaamheid bij ista

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de kern van de activiteiten van onze organisatie. Al onze producten en diensten dragen bij aan besparing van hulpbronnen als energie, warmte en water. Onze bedrijfsvoering staat geheel in het teken van duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor nu en toekomstige generaties. ista ontwikkelt specifiek producten en diensten die leiden tot nog meer energiebesparing. 

Als organisatie en binnen onze eigen werkomgeving gaat ista bewust om met het eigen energieverbruik, het verminderen van papierverbruik en het bewust nadenken over het beheer van materialen en middelen. ista stimuleert ook haar medewerkers om verantwoording te nemen voor onze samenleving en het milieu. Tenslotte willen we allemaal in een leefbare en gezonde wereld wonen en deze achterlaten voor volgende generaties.

Vertegenwoordigers vanuit alle afdelingen binnen ista bespreken relevante onderwerpen in de duurzaamheidsraad. De Raad rapporteert aan de directie en wordt ondersteund door een delegatie van duurzaamheidsmanagers in de landen.

Maatschappelijk betrokken

ista is een zeer betrokken organisatie en toont dat zowel naar haar omgeving als naar haar medewerkers. Zo is ista Nederland al ruim 10 jaar 'Vriend van Sofia'

Lees meer

ista zorgt voor haar medewerkers

De medewerkers van ista zijn de fundering en de basis van ons bedrijf en als werkgever neemt ista haar verantwoordelijkheid, ook richting haar werknemers, heel serieus. Wij vinden het belangrijk, dat we elkaar met respect en vertrouwen behandelen en dat we verantwoordelijkheid delen. Onze medewerkers krijgen bij ons de kans om zich verder te ontwikkelen en wij bieden daarvoor mogelijkheden als onderwijs en (bij)scholing. Bij ista werken we ook met flexibele werktijden; gezin en werk kunnen zo beter worden gecombineerd. 

Milieubewust

ista heeft vooraan gestaan bij de introductie van milieurichtlijnen, die van toepassing zijn op de gehele ista-groep. Met deze milieurichtlijnen verbindt ista zich om op een verantwoorde manier gebruik te maken van energie en grondstoffen en te voldoen aan alle hiervoor geldende wettelijke eisen. Deze milieurichtlijnen - met betrekking tot zakenreizen en het gebruik van bedrijfsauto’s -  worden regelmatig en waar nodig aangepast om zo steeds weer opnieuw de CO2 balans te verbeteren.

ista biedt haar medewerkers opleiding in energiebesparing en maakt waar mogelijk gebruik van elektrische auto’s. Daarnaast probeert ista wereldwijd het papierverbruik en energieverbruik in het dagelijkse werk te verminderen.

Duurzaamheidsrapport

Als één van 's werelds grootste dienstverleners op het gebied van energiediensten, vindt ista dat ze verantwoordelijk is om open en transparant te rapporteren en dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn om ook zo te communiceren. ista maakt zich hard voor een nog grotere energie-efficiëntie wereldwijd en neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. 

Dit verslag is gericht op de internationaal erkende G3.0 richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en ista voldoet aan het geavanceerde toepassingsniveau B+. Binnen het lidmaatschap van ista in Global Compact wordt dit rapport beschouwd als “communication in progress”.

Duurzaamheidsrapport