Vern av personopplysninger hos ista

Vern av dine personopplysninger er svært viktig for ista

ista overholder personvernlovgivningen og gjør alt som er mulig for å holde dine, og din kundes/leietakers data, konfidensielle. All innsamling, behandling og bruk av personopplysninger skjer i samsvar med bestemmelsene i den generelle personvernforordningen (GDPR). Det er kun i forbindelse med kontraktsbehandling, oppfyllelse av rettslige forpliktelser eller for å ivareta våre egne legitime forretningsinteresser, med hensyn til råd og støtte fra kundene, samt etterspørselsorientert produktdesign, at slik innsamling, behandling eller bruk skjer. 

Alle istas tjenesteleverandører, som er involvert i behandlingen av personopplysninger, overholder også bestemmelsene i GDPR artikkel 28. Vårt personvernombud kontrollerer at kravene overholdes.

1. Innsamling og behandling av personopplysninger

Hver gang en bruker får tilgang til istas nettsted, og hver gang en fil blir åpnet, blir det lagret data om denne aktiviteten i en loggfil. Disse dataene er ikke knyttet til en person. ista kan derfor ikke spore hvilken bruker som har hentet hvilke data.

I nærmere detalj lagres følgende datapost for hver oppkobling:

 • Navn på filen
 • Dato og tidspunkt for tilgang
 • Mengden data som overføres
 • Melding om hvorvidt oppkoblingen var vellykket
 • Anonym IP-adresse
 • Om nødvendig; operativsystem og nettleser på datamaskinen
 • Dessuten nettstedet du kom fra da du besøkte istas nettsted

Personlige brukerprofiler kan ikke opprettes.

Ovennevnte data evalueres kun for statistiske formål.

Personopplysninger blir bare innsamlet dersom du selv gir dem til ista – for eksempel når du registrerer deg for en undersøkelse eller inngår en kontrakt. Det skjer ingen overføring av dine data til tredjeparter, med mindre ista er juridisk forpliktet til å overføre dem. I den grad eksterne tjenesteleverandører kommer i kontakt med dine personopplysninger, sørger ista for at de overholder bestemmelsene i personvernlovgivningen, gjennom juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak, samt ved regelmessige kontroller.

Informasjonskapsler

På istas nettsted brukes informasjonskapsler eller såkalte «cookies», for å oppdage om samme bruker eller eier av internett-tilkoblingen bruker et tilbud flere ganger. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren lagrer på datamaskinen din. De optimaliserer istas tilstedeværelse og tilbud på internett. Informasjonskapslene er vanligvis såkalte «øktinformasjonskapsler», som slettes etter ditt besøk.

I noen tilfeller inneholder informasjonskapslene informasjon for å gjenkjenne deg automatisk. Denne gjenkjenningen er basert på IP-adressen, som er lagret i informasjonskapslene. Informasjon innhentet på denne måten, optimaliserer istas tilbud og gjøre det enklere for deg å få tilgang til istas nettsted.

Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge passende innstillinger i nettleseren, men dette kan medføre til at istas nettsted ikke vil fungere optimalt.
 

1.1 Webanalyse

Dette nettstedet bruker Matomo, en programvare med åpen kilde for statistisk evaluering av brukerens tilgang. Matomo bruker informasjonskapsler, tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, til å analysere bruken av nettstedet eller nettsideoptimalisering. For dette formålet blir bruksinformasjonen, som genereres av informasjonskapselen, overført til istas server. IP-adressen blir anonymisert umiddelbart etter behandling og før den lagres. Informasjonen som informasjonskapselen samler inn om din bruk av nettstedet, vil ikke bli gitt til tredjeparter.

Personlige brukerprofiler kan ikke opprettes.

De ovennevnte data benyttes kun til statistiske formål.

Personopplysninger samles kun inn dersom du selv har opplyst ista om disse. For eksempel om du registrerer deg i forbindelse med brukerundersøkelser eller at du inngår en avtale med ista. Overførsel av persondata til tredjepart finner ikke sted med mindre ista her lovhjemmel for å gjøre dette.

I den grad eksterne servicepartnere kommer i kontakt med dine persondata har ista sikret seg at disse overholder bestemmelsene i lover om databeskyttelse gjennom juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger så vel som regelmessige kontroller.

I de tilfeller ista behandler personopplysninger som et ledd i å utføre et avtalt arbeid skal det alltid foreligge en selvstendig databehandleravtale eller en databehandleravtale som et tillegg til avtale om utførelse av en ytelse. 

Som et ledd i leveransen av de avtalte ytelsene benytter ista seg av flere underdatabehandlere. Per i dag benyttes følgende underdatabehandlere:

 • ista International GmbH, Luxemburger Str. 1, 45131 Essen, Tyskland. Virksomheten bidrar med databehandling samt administrativ- og teknisk support, som konsernhovedkontor for ista Konsernet.
 • ista Shared Services Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9, 44-100 Gliwice, Polen. Virksomheten bidrar med serverdrift, dataoppbevaring og databehandling.   
 • ista Energy Solutions Limited, The Officers' Mess, Royston Road, Duxford, Cambridgeshire, CB22 4QH, England. Virksomheten bidrar med serverdrift, dataoppbevaring og databehandling. 
 • ista Danmark A/S, CVR: 24232816, Brydehusvej 13, 2750 Ballerup, Danmark. Virksomheten bidrar med ressurser til databehandling samt administrativ- og teknisk support.
 • Varmekontrol A/S, CVR: 12900988, Hobrovej 317A, 9200 Aalborg SV, Danmark. Virksomheten bidrar med ressurser til databehandling samt administrativ- og teknisk support.
 • EL og VVS kompaniet AS, Nedre Kalbakkvei 2 B, 0950 Oslo. Virksomheten bidrar med installasjon og teknisk support.
 • MeterTech AS, Klæbuveien 194, 7037 Trondheim. Virksomheten bidrar med installasjon og teknisk support.

 

 

Dette nettstedet bruker teknologi fra etracker GmbH (www.etracker.com) til å samle inn og lagre data for markedsførings- og optimaliseringsformål. Ut fra disse dataene kan det opprettes bruksprofiler under et pseudonym. For dette formålet kan det brukes informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i hurtigbufferen i besøkerens nettleser. Informasjonskapsler gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren. Dataene som er samlet inn med etracker-teknologien, vil ikke bli brukt til å identifisere den besøkende på nettstedet, uten at det er gitt separat samtykke fra vedkommende person. De vil heller ikke bli kombinert med personopplysninger om innehaveren av pseudonymet. Det kan til enhver tid nektes datainnsamling og -lagring med virkning for fremtiden («Du er blitt utelatt fra opptellingen»).

1.2 Gjenmarkedsføring («remarketing») og informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker gjenmarkedsføring eller «lignende målgruppe»-funksjonen fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; «Google»).

Denne funksjonen gjør at du kan se interessebasert reklame på nettsidene til Google Display Network. Det lagres da en informasjonskapsel i nettleseren din når du besøker et nettsted. Dette gjør at du blir gjenkjent som besøkende på nettstedet, og at det kan opprettes besøks- og bruksdata.

I henhold til Googles egen informasjon lagres serverloggene. Deler av IP-adressen og informasjonen fra informasjonskapslene slettes delvis etter 9-18 måneder. For mer informasjon kan du går til http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Et eksempel på en serverlogg vises av Google på følgende lenke: https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=no#toc-terms-server-logs.

Google gir deg mulighet til å laste ned en plugin-modul for nettleser som deaktiverer disse informasjonskapslene permanent, på følgende lenke: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Du kan også selv foreta innstillinger i nettleseren din for å deaktivere installasjonen av informasjonskapsler.

Når det gjelder installasjon av informasjonskapsler, kan du nekte sporing ved å tilpasse innstillingene for nettleseren Du finner informasjon om dette under følgende lenker:

Firefox: https://support.mozilla.org/no/kb/slett-informasjonskapsler-fjerne-informasjon-netts
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=no
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=no_NO

Tredjepartsleverandører kan også deaktivere informasjonskapsler for nettlesere. Network Advertising Initiative (NAI) tilbyr et avmeldingsalternativ for din egen nettleser. Det finnes informasjon om dette på følgende side: http://optout.networkadvertising.org.

Dette nettstedet bruker konverteringssporing av «Google-AdWords», en Google-tjeneste.

Når du besøker Google-sider, lagrer Google informasjonskapsler. Du kan deaktivere eller la denne lagringen være aktivert. Dersom informasjonskapselen er aktivert og du besøker nettsider på et nettsted, kan Google og ista se at du har klikket på en annonse lagt ut av ista, og dermed er blitt videresendt til en ista-side.

Informasjonen som samles inn, brukes av Google til å generere statistikk for AdWords-kunder. Denne statistikken inneholder informasjon om antallet brukere som klikket på annonser, og som ble omdirigert til sider som var merket med en kode for konverteringssporing.

Du finner Googles personvernerklæring her: https://www.google.de/policies/privacy/

1.3. Google Maps og Googles autofullfør-funksjon for adresser

Det finnes flere kontakt-og bestillingsskjemaer for å kontakte ista. I denne sammenhengen ber ista om adressen din for å behandle forespørselen. Ista bruker Googles autofullfør-funksjon for adresser til adresseoppføringen.

AKTIVER GOOGLE MAPS OG GOOGLES AUTOFULLFØR-FUNKSJON FOR ADRESSER FOR DETTE NETTSTEDET

2. Den registrertes rettigheter

I samsvar med GDPR treffer ista nødvendige tiltak for å gi den registrerte all informasjon og kommunikasjon knyttet til behandlingen, i en nøyaktig, åpen, lettforståelig og lett tilgjengelig form, på et klart og enkelt språk. Informasjonen skal overføres skriftlig eller i annen form, herunder elektronisk dersom det er relevant.

Siden ista behandler personopplysninger automatisk, informerer ista deg om følgende informasjon i samsvar med artikkel 13 i GDPR.

Roxana Zaharia, ista Norge AS, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo, er den personen som er ansvarlig for ista.

Kontaktopplysningene for istas personvernombud er:
ista Norge AS, Roxana Zaharia, Trollåsveien 34, 1414 Trollåsen, Norge, e-post: roxana.larisa@ista.no

Formålet med personopplysningene som skal behandles, og det rettslige grunnlaget for behandlingen, er som følger: Optimalisering av kundetilfredshet og nettstedet, artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Den legitime interessen i dette vises særlig i den pseudonymiserte behandlingen for optimalisering av nettstedet.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelser mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Datasletting og lagringens varighet

Personopplysningene for de registrerte vil bli slettet eller blokkert så snart formålet med lagringen opphører. Data kan lagres dersom dette er angitt av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i EUs forordninger, lover eller andre bestemmelser som den ansvarlige personen er underlagt. Dataene vil også bli blokkert eller slettet, dersom en lagringsperiode som er foreskrevet i nevnte standarder utløper, med mindre det er behov for ytterligere lagring av data for å inngå eller oppfylle en kontrakt.

Nyhetsbrev

ista gir deg mulighet til å abonnere på et nyhetsbrev på istas nettsted. Gjennom dette nyhetsbrevet vil du få informasjon om emner og tilbud fra ista med jevne mellomrom. For å motta dette nyhetsbrevet trenger du en gyldig e-postadresse. Din angitte e-postadresse vil bli kontrollert av ista for å sjekke om den er nøyaktig og fullstendig. Dine påloggingsdata, samt din offisielle IP-adresse, dato og klokkeslett, vil bli lagret. Dette fungerer som sikkerhet for å hindre at din e-postadresse misbrukes av uautoriserte tredjeparter. Ingen andre data vil bli lagret av ista. De innsamlede dataene vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev. ista forplikter seg til ikke å overføre de innsamlede dataene til andre tredjeparter. Du har mulighet til å avbryte nyhetsbrevet når som helst uten å oppgi noen grunn, og be om informasjon fra istas nettsted. Nærmere detaljer er angitt i hvert nyhetsbrev.
 

3. Bruk og fremlegging av personopplysninger og øremerking

Besøkende på istas nettsted blir alltid informert om at deres opplysninger blir overført til tredjeparter. Dermed kan du bestemme om du godtar en overføring av dine personopplysninger til tredjeparter eller ikke.
 

3.1 Sosiale medier / sosiale bokmerker

Sosiale bokmerker fra LinkedIn, Twitter, og YouTube er integrert på istas nettsted. Sosiale bokmerker er internett-bokmerker som gjør at brukere av slike tjenester kan samle lenker og nyhetsmeldinger. Disse er bare inkludert på nettstedet som en lenke til tilknyttede tjenester. Etter å ha klikket på den integrerte grafikken vil du bli videresendt til den enkelte leverandørs side, dvs. først da vil brukerinformasjonen bli overført til den enkelte leverandøren. For informasjon om behandlingen av dine personopplysninger når du bruker disse nettstedene, vises det til de enkelte leverandørenes personvernregler.

Viktig merknad: Denne personverninformasjonen gjelder utelukkende for istas tilbud om internett-tjenester. istas nettsted inneholder lenker til andre nettsteder, men ista er ikke ansvarlig for personvernet eller innholdet i disse internett-tjenestene. Vi anbefaler alle internettbrukere å orientere seg om de relevante personvernmerknadene fra andre internett-tjenester når du forlater istas nettsted.
 

4. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.
 

5. Endringer i disse personvernopplysningene

ista forbeholder seg retten til når som helst å endre denne informasjonen i samsvar med gjeldende personvernregler.
Dersom du har spørsmål om behandlingen av eller sikkerheten for dine personopplysninger, kan du ta kontakt med istas personvern ansvarlige direkte: ista Norge AS, Roxana Zaharia, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo, Norge, e-post: roxana.larisa@ista.no.