Avlesning

Avlesning i anlegg med manuelt avleste målere varsles i form av oppslag på inngangsdører og oppslagstavler 2-3 virkedager før avlesningen finner sted.

Vi anbefaler deg å foreta en egenavlesning før avleseren kommer slik at man får en ekstra kontroll på at verdiene som avleses er riktige. På fordampningsmålere er det ingen mulighet for å spore måleverdiene tilbake i tid. Beboer kvitterer på avlesningsskjemaet og bekrefter med dette at avlesningen er korrekt.

Dersom man ikke er tilstede ved første avlesning får man et varsel i postkassen eller dørsprekken som forteller at avleseren har forsøkt å få tilgang til målerne og at det vil bli gjort et nytt forsøk på et angitt tidspunkt. Varselet inneholder navn og telefonnummer til avleser slik at man kan bekrefte avtalen.

Dersom man etter to forsøk ikke lykkes med å lese av målerne vil forbruket stipuleres etter tidligere års forbruk med samme beboer i den aktuelle leiligheten. Er det ny beboer blir forbruket beregnet ut i fra et gjennomsnitt i anlegget. Dette vil avregnes ved neste mulige avlesning.

Avleseren

Våre avlesere er ansatt som sesongarbeidere og jobber på akkord. Mange avlesere har samme distrikt år etter år.

Avleseren læres opp til følgende:

  • Utfylling av avlesningslister, avviksskjema, kvitteringer for avlesninger
  • Hvor og når det er best å henge opp varsel om avlesning for å få høyest mulig andel avleste målere
  • Kontroll av målere og plomberinger, skifte av væskerør i fordampningsmålere for radiatorvarme og nullstilling av fordampningsmålere for varmt vann 

Avleseren skal ha plettfri vandel og det utføres grundig referansesjekk i forkant av ansettelsen.

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no