ista har inngått avtale om oppkjøp av Brunata Varmemåler Service AS og styrker sin posisjon i Bergen

Oslo, 14.1.2016. Som en del av vekststrategien i Norge har ista inngått avtale om oppkjøp av Brunata Varmemåler Service AS i Bergen.

Oppkjøpet vil styrke ista sin posisjon som markedsledende leverandør av produkter og tjenester for individuell måling. Brunata Varmemåler Service AS har siden starten i 1969 hatt en stabil og god kundeportefølje. I forbindelse med oppkjøpet er tidligere eier av selskapet, Sven-Arne Jensen, ansatt av ista Norge AS som Area Manager og vil fortsatt betjene faste og gode kunder.

Oppkjøpet vil tilføre kundene i Bergen en rekke muligheter som vil forenkle hverdagen og gi bedre oversikt over energiforbruket sitt. Både med tanke på avlesning og visualisering av data.

ista og Brunata Varmemåler Service passer godt sammen som selskaper, selskapene er fra før av godt kjent med hverandres teknologi og de ulike kundesegmentene.

”For oss i ista er Brunata Varmemåler Service den perfekte kandidaten for samarbeid. Selskapet er svært veldrevet og har et godt rykte i markedet, dette i kombinasjon med at tidligere eier ønsker å fortsette sammen med oss som ansatt er svært verdifullt for oss som selskap og for alle de eksisterende kundene i Bergensområdet.” Sier Espen Karlsholmen, administrerende direktør i ista Norge AS. ”Vi ser frem til å videreutvikle markedet i samarbeid og kan love et teknologisk løft innen innsamling og visualisering av forbruksdata for varme og varmt vann”.

Om ista
ista er et ledende selskap innen energieffektivisering i bygg. Våre produkter og tjenester bidrar vi til å redusere energi, utslipp av klimaskadelige gasser og kostnader forbundet med energi. Ista har spesialisert seg på innsamling av data, utarbeidelse av fordelingsregnskap for energi og visualisering av energidata. Som utgangspunkt for tjenestene som leveres er målesystemer for varme og varmt vann kombinert med avanserte kommunikasjonsløsninger. Selskapet har mer enn 4.700 ansatte i 25 land over hele verden og bistår beboere i over 12 millioner leiligheter med å redusere energiforbruk og kostnader. I 2014 hadde ista en omsetning på 781,2 millioner Euro. For mer informasjon om ista: www.ista.com  

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:
Espen Karlsholmen
administrerende direktør
Tel.: +47 45 40 03 21
E-post: espen.karlsholmen@ista.no

Benny M Mathiesen
Styreformann ista Norge AS og CEO Region North Europe