Er det avleste forbruk i kroner?

Nei, måleren registrerer den enkelte radiators andel av det totale varmeforbruket. Deleprisen vil variere fra år til år avhengig av energipriser, totalforbruk og totalt antall avleste deler.

Tilbake