Faste utgifter

Faste utgifter omfatter kostnader til drift og vedlikehold av fyringsanlegget. Det vil si kostnader som er uavhengig av den enkeltes forbruk, samt forretningsførsel knyttet til varmeregnskapet.

Tilbake