Hva er skjæringsdato?

Skjæringsdato er den datoen regnskapet gjøres opp på, noen ganger fordeler man kostnader etter fyringsåret og ikke kalenderåret.

Tilbake