Hvordan reagerer måleren på å bli tildekket?

Når en radiator og/eller måler er lukket inne eller tildekket, registrerer måleren det som et ekstra forbruk når romtemperaturføleren registrerer en temperatur større enn 25 grader celcius. Dette er i henhold til NS/EN 834. Er måleren tildekket av en sofa for eksempel vil man forhindre varmen fra å sirkulere i rommet. Dette gir en varmeregning som er høyere i forhold til varmen du har opplevd i rommet.

Tilbake