Hvordan reagerer målerne på eksterne varmekilder?

Isolasjon av målerhuset samt varmeledende kontakt mellom måler og radiator gjør at Exemper registrerer forbruk i forhold til radiatorens temperatur og ikke rommets. Derfor påvirkes ikke målerregistreringen av andre varmekilder. All væske har en naturlig fordampning som vi tar høyde for ved overfylling av væskerørene.

Tilbake