Hvordan teller måleren?

Måleren teller andeler av forbruket i en definert fyringssesong. Ved skjæringsdato (overgang til ny sesong) lagres verdien i påvente av avlesning og måleren begynner å telle på nytt i den nye fyringssesongen.

Tilbake