Hvorfor bruker ikke målerne samme antall streker ved lik termostatinnstilling?

Hvis termostatventilene er innstilt på å holde lik temperatur i rommet, vil radiatoren, avhengig av størrelse og plassering, avgi forskjellig varmemengde.

Tilbake