Hvorfor registrerer måleren et forbruk når radiatoren ikke har vært på?

All væske har en naturlig fordampning, som vi kaller tomgangsfordampning. Derfor vil måleren alltid vise et forbruk på noen få deler selv om radiatoren ikke har vært i bruk. Dette blir likt for alle og påvirker således ikke varmeregningen. Fordampningen påvirkes dog ikke av eksterne varmekilder som sol og varmeovn.

Back