Jeg har glemt en utgiftspost i regnskapet, eller lagt inn feil – hva gjør jeg?

Dersom feilen representerer mindre enn 10 % av totalforbruket kan beløpet overføres til neste regnskapsperiode. Husk at beboerne må informeres.

Større avvik medfører omkjøring av regnskap.

Tilbake