Jeg må betale penger - kan jeg få delt opp beløpet eller utsatt fristen?

Det er ikke ista som skal ha pengene, alle innbetalinger skjer til anleggets forretningsfører (samme som du betaler husleie/fellesutgifter til). Vår rolle er kun avlesning og utarbeidelse av varmeregnskapet.

Tilbake