ista Varmemålerservice AS innfusjoneres i ista Norge AS

ista Varmemålerservice AS (tidligere Brunata Varmemålerservice AS) innfusjoneres i søsterselskapet ista Norge AS. Fusjonen ble gjennomført oktober 2017. Bakgrunnen for fusjonen er blant annet for å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen.

ista Varmemålerservice AS vil formelt opphøre som juridisk enhet og mange av de administrative funksjonene overføres til ista Norge AS.

For våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere understreker vi at fusjonen ikke vil få vesentlige konsekvens utover de rent formelle/juridiske endringene som fusjonen innebærer.
ista Varmemålerservice AS vil i praksis ha de samme ansvars- og myndighetsområder som tidligere og vil jobbe for å følge opp våre kunder og øvrige samarbeidspartnere på en minst like god måte som før.

Eventuelle spørsmål til fusjonen kan rettes til:

ista Norge AS
Espen Karlsholmen
E-post: espen.karlsholmen@ista.no
Tel.: + 454 00 321.