Her finner du oss

ista Norge AS
Nils Hansens vei 4
0667 Oslo

Telefon: 04782 (0900-1500)
E-post: firmapost@ista.no

 

 

 

Informasjon om årlige avlesninger

Vi ønsker å gjennomføre avlesninger så raskt og enkelt som mulig. Selve avlesningsprosessen foregår ved at vi varsler om tidspunkt ved hjelp av oppslag på inngangsdører noen dager i forveien.

Kvaliteten på regnskapet avhenger av at man får registrert så mange avlesninger som mulig, derfor er det viktig at du er hjemme eller gir en nabo tilgang til leiligheten slik at vi kan få avlest og justert målerne der det er behov for det.

Dersom vi ikke får tilgang til leiligheten vil vi varsle om tidspunkt for nytt besøk. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte oss dersom du ikke har mulighet til å være hjemme ved første forsøk. Skulle det ikke passe er det viktig at andre forsøk prioriteres slik at vi får avlest målerne. 

(Gjelder ikke anlegg med fjernavleste målere).