ista online, enkel og tidsbesparende forbruksovervåkning

ista online gjør forbruksovervåkningen enkel og oversiktelig. Både for beboere, styre og forretningsfører.

  • Tilgang til alle forbruksdata døgnet rundt
  • Visning av forbruk per anlegg, per leilighet eller per rom/måler
  • Forbruksstatistikker for sammenligning av perioder
  • Tilgang til webarkiv med avregninger
  • Enkel tilgang til avregninger

ista online er en webportal hvor forretningsfører kan administrere alle anlegg med måling fra ista. Når som helst og fra hvor som helst. Det er tilgang til forbruksdata på ulike nivåer, enten det er hele anlegg, leiligheter eller målernivå. Med tilgang til statistikker og muligheter for sammenligning blir det mulig å reagere raskt på avvik i forbruket.

Og med adgang til forbrugsstatistikker og funktion til sammenligning af forbruget i forskellige perioder, er det muligt at reagere hurtigt på unaturligt forbrug. I det tilknyttede webarkiv findes tidligere forbrugsopgørelser.

La beboerne følge med

Som forretningsfører kan du gi beboerne adgang til forbruksovervåkning og webarkiv for deres egen bolig - både på web og smarttelefon.

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller firmapost@ista.no