Forbruksavregning med ista

Løsninger som synliggjør energiforbruket

Årlig avregning av varme og varmtvann i sameier og borettslag kan være en utfordrende oppgave. Vi i ista tilbyr kundetilpassede løsninger som gjør dette arbeidet enkelt og effektivt.