Fordelingsmålere

istas varmefordelingsmålere sikrer nøyaktig avlesning av varmeforbruket. Med fjernavlesning får man automatisk avlest dagsverdier.