exemper fordelingsmåler/radioatormåler

- Gjennomprøvd teknologi

Varmefordelingsmålere etter fordampningsprinsippet bygger på en gjennomprøvd teknologi. Gjennom årtier har denne vist sin styrke som en billig måte å måle og fordele utgifter til oppvarming på.

Målerens største svakhet er at den ikke kan fjernavleses. Derfor må man ha besøk av en avleser for å foreta avlesning, utskifting av væskerør og kontroll av måleren en gang i året. exemper tilfredsstiller kravene i NS/EN 835.

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no