aquarius m/M-bus

aquarius er en serie av enstrålede vannmålere som er beregnet på å måle kaldt- eller varmtvannsforbruk. Vannmåleren er en tørrløper. Vingehjulets bevegelser overføres via en magnetkobling til telleverket. Der blir vannforbruket registrert i kubikkmeter med 3 desimaler.

Sikkerhetsmessig er måleren skjermet for magnetisk påvirkning utenfra og har dessuten en plombering som vil avsløre alle forsøk på manipulasjon. aquarius kan benyttes i alle typer bolig- og forretningseiendommer. Den kan også inngå som en fordelingsmåler i istas varmeregnskap slik at utgiftene til vann og varme blir fordelt rettferdig mellom forbruksstedene.

Tilbehør

aquarius oppfyller kravene til fremtidens trådløse kommunikasjon. Måleren kan utstyres med modul som benytter Wireless M-Bus kommunikasjonsprotokoll. Wireless M-Bus er den nye, åpne og standariserte protokollen for trådløs fjernavlesning.

Med wireless M-Bus kan man ha ulike målere fra ulike leverandører i ett og samme system. På denne måten står man friere i valg av leverandør.

Den kabelfrie installasjonen gir lavere installasjonskostnader enn tradisjonell M-Bus og er velegnet til bruk i eksisterende boliger.

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no