Vannmåler domaqua® m

domaqua® m er en en-strålet vingehjulsmåler med magnetkopling og rulleregneverk. Vingehjulets bevegelser registreres sikkert i regneverket via magnetkoplingen. Standardutformingen av domaqua® m er den klassiske kompakte utvendigmonterte versjonen, som leveres både som kaldt og varmtvannsmåler.

  • Typegodkjent og velegnet til måling av små forbruk
  • Velg mellom 2 størrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 m3/time
  • Dreibart målerhus - gjør det enkelt å avlese forbruket
  • Fåes med forskjellige innbyggingslengder
  • Kan ved hjelp av tilleggsmoduler tilpasses individuelle behov.

domaqua® m kan utstyres med en rekke kommunikasjonsmoduler som blant annet radio og M-bus, også etter at måleren er satt i drift.

domaqua® m kan også leveres med integrert tilbakeslagsventil.

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no