istameter® m

Den nye generasjon av vannmålere

istameter® m er den nyeste og mest avanserte måler i istameter serien. Det er en moduloppbygd flerstrålemåler med mange tilkoplingsmuligheter. Velegnet til trådløs avlesning av vannforbruket. Velger du en vannmåler fra ista, får du sikkerhet for:

 • Skreddersydde løsninger uansett behov
 • Robuste målere med lang levetid og høy driftssikkerhet
 • Presise målinger av små og store vannstrømmer - fra Qn 1,5 til Qn 150 m3/time
 • Typegodkjente målere til alle typer eiendommer
 • Målere som er enkle å montere

istameter® m kaldt- og varmtvannsmåler er en flerstrålet vingehjulsmåler. Fordelen med en flerstrålet vingehjulsmåler er at vingehjulet belastes likt, slik at målingene blir mere presise, selv ved lav belastning. Magnetkopling overfører vingehjulets bevegelser til telleverket.

Kjennetegn

Da målerens regneverk ikke kommer i kontakt med vannets gjennomstrømning, unngår man avleiringer i regneverket. Dette gir høy driftssikkerhet og nøyaktige målinger.

En istameter® m vannmåler kan monteres vannrett eller loddrett. Målerhuset er dreibart og plasseringen kan derfor optimaliseres for avlesning. Den integrerte plomberingsanordningen gir ekstra sikkerhet og forsøk på manipulering kan avsløres.

Grensesnitt

istameter® m kan integreres med automatiske avlesningssystemer, da den kan utstyres med en rekke kommunikasjonsmoduler. M-Bus, Radio, S0 puls m.m.

Anvendelses område

Hele istameter®-systemet med målere, innbyggningsdeler og tilbehør kan brukes i ulike steder i en bolig:

 • som en likeløps måler i en tilgjengelig rørinstallasjon
 • på boligens sentrale forbruksvannforsyning 
 • på blandebatteriet ved badekar eller kraner 
 • under håndvask eller kjøkkenvask

Sammen med tilslutningsstykket kan istameter® m bygges inn i stort sett alle alminnelige installasjoner. Montasje av istameter® m i et eksisterende rørsystem - f.eks. i forbindelse med renovering av gamle bygninger - utføres lett ved hjelp av tilslutningsstykket.

Fordeler

 • Gjennomprøvd og gjennomtenkt komplett måler ("istameter®-prinsippet") til måling av kalt og varmt forbruksvann i boliger.
 • Separat måler og tilslutningsstykke sikrer lett utskifting og vedlikehold 
 • Mange ulike varianter tilslutningsstykker som dekker de fleste behov 
 • Presis og pålitelig måling

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no