Store vannmålere

De store vandmålere brukes oftest som hovedmålere for å registrere vannforbruket i eneboliger, i flerbruksboliger samt i industrien. Felles for dem er:

  • Du kan montere dem i både vannrette som loddrette rørsystemer - og med både stigende og fallende vannstrøm
  • De er flerstrålede målere med stor presisjon
  • Svært robuste konstruksjoner
  • Telleverk og flowdel er atskilt, så urenheter og kalk fra vannet ikke samler seg i telleverket.
  • De kan leveres med pulsutgang
  • De er typegodkjente

Målere etter behov

Hvilken vannmåler, du skal velge, avhenger av hvor stor en nominell vannstrøm, du har bruk for å måle. De minste av de store flerstrålede vannmålere kan måle vannmengder fra Qn 2,5 til Qn 10 m3/time, mens de helt store Woltman målere klarer fra Qn 15 m3/time og helt opp til Qn 150 m3/time.

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no