Multical 601

MULTICAL® 601 varme- og kjølemåler

MULTICAL® 601 håndterer både varmemåling, kjølemåling og kombinert varme- og kjølemåling. Høy målenøyaktighet og lang levetid giver minimal årlig driftsomkostning. Måler også varmt og kaldt forbruksvann.

  • Presis varme- og kjølemåling opp til 3000 m³/h
  • Lett og enkel betjening
  • Pt100, 2-leder teknikk og Pt500, 2- og 4-leder teknikk
  • Leveres med ULTRAFLOW fra qp 0,6 til 1000 m³/h
  • 24 VAC, 230 VAC eller 10 års batteri
  • Alle registre lagres i 460 døgn, 36 måneder og 15 år
  • Lekkasjeovervåkning på varme og forbruksvann
  • Oppfyller EN 1434:2004 klasse C samt MID
  • Plass til 2 ekstramoduler samtidig, en toppmodul og en bunnmodul
  • "Plug-in" moduler for sentral driftskontroll og fjernavlesning

Trådløs avlesning eller tilslutning til f.eks. SD-anlegg

MULTICAL® 601 kan forsynes med en radiomodul, som gir mulighet for avlesning av måleren uten fysisk adgang til eiendommen. Hvis en eiendom har et SD-anlegg, kan MULTICAL® 601-målerne fjernavleses via enkel montering av en plug-in modul, f. eks. M-Bus, LonWorks eller pulsmodul.

Oppfyller alle relevante EU-direktiver

MULTICAL® 601 oppfyller alle relevante EU-direktiver – den hittil mest omfattende standard for varmemålere – typeattesten finnes på TS 27.01/155.

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no