sensonic® varmemåler

sensonic® er en slitesterk måler, som er velegnet i gulvvarmeanlegg, i leiligheter, eneboliger og mindre eiendommer/næringsareal. Fordelene er mange:

  • Manipulasjonssikker energimåler
  • Attraktivt design og et display med mye informasjon
  • Løpende selvtest med feilindikering i display
  • Velg mellom 3 målerstørrelser: Qn 0,6, Qn 1,5 og Qn 2,5 m3/time
  • Lett å betjene, enkel å skifte og alltid korrekt avlesning
  • Stort tilbehørsprogram for installasjon

To løsninger - større fleksibilitet

sensonic® fås i to versjoner: En kompakt- og en kombiutgave. Begge versjonene kan leveres med radiosender, MBus og S0 puls. De kan dermed inngå i det fjernavleste systemet symphonic®.

I den kompakte utgaven er elektronikkenheten, flowmåleren og temperaturfølerne samlet i en enhet. I kombiutgaven kan elektronikken og flowmåleren plasseres i en avstand av opp til 3 m fra hverandre. Eksempelvis kan flowmåleren innebygges i sentralvarmerørene i en installasjonssjakt, mens elektronikkenheten med display, kan plasseres på et mer egnet sted.

Fleksible installasjonsmuligheter

sensonic® databladet kan du lese mer om de ulike mulighetene som det samlede produktsortiment gir.

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no