Innsamling av data

ista leverer markedsledende løsninger for innsamling av måleverdier for energibransjen. Våre kunder kan velge å motta kvalitetssikrede verdier helt ned til minuttverdier.

Etter mange år i bransjen har vi gjennom årene levert ulike løsninger, i takt med utviklingen. Det profesjonelle markedet har rettet seg mer mot standardiserte løsninger som for eksempel M-bus. Vi har fulgt godt med og leverer i dag markedets mest avanserte system for innsamling av måleverdier basert på M-Bus og GSM/GPRS.

Som kunde kan du fritt velge hvilket format du ønsker data overført og hvor ofte du ønsker det.

Vi tilbyr også håndtering og administrasjon av GSM/GPRS-abonnement. Vi tar da over ansvaret for feilmelding, fakturahåndtering, bestilling og avbestilling av abonnement.

Visualisering av data, alarmer og analyse av data kan enkelt håndteres via vårt web-baserte system MinuteView. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for en gjennomgang av systemet.

Kvalitetssikring

Kvalitetskontroll av de innsamlede rådataene foregår på tre nivåer.Vi ta for oss alt fra å konstantere at vi har fått inn rådata til korrigering av verdier i etterkant på måleverdiene.

Vi kontrollerer:

  • at alle verdier er kommet inn til korrekt tidspunkt
  • sannsynligheten for at verdiene er korrekte
  • og korrigerer verdier ut fra manuelle avlesninger av utstyret 

Vi kan tilby informasjon som beskriver status på alle målepunkt til kunden. Dette vil være viktig i den videre behandlingen av feil som skal korrigeres i form av arbeid ute på anlegget av ista, kunde eller tredjepart.

Kvalitetskontroll av måleverdier gir kunden oversikt over hvor mye feil som oppstår ved måling. Måleverdiene blir behandlet av en ekstern saksbehandler noe som gir sluttbruker ekstra trygghet.

Rapporter

ista kan rapportere inn til kundens IT-systemer på de format som kunden ønsker. Vi skreddersyr importformat i samarbeid med kunden. Sørger for at måleverdier kommer inn i de systemer kunden ønsker skal oppdateres for den videre databehandling. Verdiene oversendes til de tidspunkt som er ønskelig. Verdiene kan deles opp i oversendingsgrupper ut fra behov.

ista kan også tilby presentasjon av måleverdier via web. Da gis kunden tilgang til måleverdiene på vår web side. Kunden har mulighet til å videreformidle denne tjenesten til sine kunder. Verdiene hentes ut fra vår måleverdidatabase. Systemet har en høy grad av sikkerhet. For å se på verdier må kunden ha gyldig passord og brukernavn. Kunden får bare se de verdiene det gis tilgang til.

Mer informasjon

Kontakt ista

Kontakt ista på 04782 eller salg@ista.no.