Bestilling av flytteavlesning

Informasjon om den som melder flytting
  Hinweis

  Er du både eier og forretningsfører, velg forrretningsfører

  Utflytters navn og gamle adresse
   Dato for overtakelse
    Hinweis

    Dersom dato for utflytning er lik med innflytning settes utflytningsdato til dagen før, som ofte er siste dag i måneden eller den 14.

    Innflytter
     Kommentarer