Bestilling av servicebesøk

Vær oppmerksom på at noen sameier og borettslag ønsker at service skal bestilles via styret, sjekk dette i husordensreglene eller vedtektene.

Bestillers informasjon
  Hinweis

  Er du både eier og forretningsfører, velg forrretningsfører

  Beboerinformasjon
   Grunn for servicebesøk
    Kommentarer