Ansvarlighet

En av de største utfordringene vi har i samfunnet i dag er å ha en ansvarlig og forsiktig omgang med naturressurser som vann og energi. Som en av verdens ledende virksomheter innen tjenester og løsninger for energieffektivitet bidrar vi til at våre kunder kan redusere energiforbruket, redusere kostnader og redusere utslipp av klimaskadelige gasser.

Over hele verden er våre produkter og tjenester med til å skape tydelig transparens over energiforbruket. Som et resultat av dette blir individuelle forbruksmønstre håndfaste og forståelige. Dermed blir de også mulige å kontrollere.

Strategi

Strategi

CSR (Corporate Social Responsibility) er viktig og nødvendig. Derfor har vi fokus på bærekraft og ansvarlighet.

Compliance

Compliance

Compliance spiller en
viktig rolle i ista. Retningslinjer og
sosiale koder følges
uten unntak.

Miljø

Miljø

Det er svært viktig å ivareta miljøet på en god måte. Vi gjør kontinuerlig tiltak som reduserer utslippet av klimaskedelige gasser.

Rapportering

Rapportering

Vi har full oversikt
over ressursbruk og utgir årlig en bærekraftrapport. Denne er nå tilgjengelig
på nett.