Ansvarlighet

En av de største utfordringene vi har i samfunnet i dag er å ha en ansvarlig og forsiktig omgang med naturressurser som vann og energi. Som en av verdens ledende virksomheter innen tjenester og løsninger for energieffektivitet bidrar vi til at våre kunder kan redusere energiforbruket, redusere kostnader og redusere utslipp av klimaskadelige gasser.

Over hele verden er våre produkter og tjenester med til å skape tydelig transparens over energiforbruket. Som et resultat av dette blir individuelle forbruksmønstre håndfaste og forståelige. Dermed blir de også mulige å kontrollere.

Corporate Social Responsibility er ikke et perfiert begrep i ista. Det er selve kjernen av vår virksomhet. Våre produkter og tjenester er bærekraftige hele veien fordi de bidrar til å spare verdifulle naturressurser. Derfor er hele virksomhetens fokus på bærekraft og ansvarlighet.

Vi utvikler løpende våre produkter og tjenester. Vår holdning er at vår suksess måles i hvor mye energi og hvor mange kostnader vi kan spare gjennom vårt arbeid.

På samme måte måler vi kontinuerlig forbruket i vårt eget arbeidsmiljø og har fokus på å redusere vårt eget forbruk av naturressurser og materiell. Vi oppfordrer også våre ansatte til å ta ansvar for samfunnet og miljøet også utenfor ista.

Bærekraftsrådet

Det sentrale organ for CSR er vårt Bærekraftsråd.
Representanter fra alle istas sentrale avdelinger møtes regelmessig i rådet for å videreutvikle
vår strategi innen bærekraft. Bærekraftsrådet rapporterer direkte til konsernledelsen og
understøttes av delegater på nasjonalt nivå.

Compliance er en nødvendighet

En fundamental del av istas kultur er samspillet mellom miljø, samfunn, kollegaer, kunder og andre samarbeidspartnere. Vi foksuerer på at dette samspillet skal være respektfult og omsorgsfult. Transparens er en del av vårt DNA.

Nedenstående regler og struktur gir oss klare spilleregler:

  • Code of Conduct for medarbeidere
  • Supplier Code (Leverandørkodeks)
  • Medlem av UN Global Compact
  • Bærekraftsråd og lokale CSR representanter

Miljømessige retningslinjer

Allerede i 2009 introduserte ista miljømessige retningslinjer gjeldende for hele konsernet. I disse retningslinjene forplikter ista seg til å overholde lovmessige krav og til å bruke energi og ressurser på en ansvarlig måte.

For at vi hele tiden skal kunne optimalisere CO2-balansen reviderer ista løpende retningslinjer for forretningsreiser, firmabiler og i enkelte land har vi allerede tatt el-biler i bruk.

Vi forsøker å optimalisere arbeidsrutiner med tanke på å redusere papir- og energiforbruk.

Vi skaper tillit ved hjelp av ærlig rapportering

Transparens er en del av vårt DNA. Som en av verdens ledende tjenesteleverandører innen energisektoren er det en rutine for oss å rapportere åpent og ærlig.

Vår fjerde bærekraftsrapport ble utgitt i 2014. I denne rapporten viser vi vår utvikling innen bærekraft basert på det internasjonalt anerkjente G3.0 Guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI). I øyeblikket ligger ista på nivå Advance Application Level B+. Rapporten betraktes som "Communication on Progress" som en del av istas medlemsskap i Golbal Compact.

Klikk her for å se vår siste bærekraftsrapport

 

Se tidligere rapporter

Her kan du se tidligere rapporter fra perioden 2010-2015.

Klikk for å se tidligere rapporter