Compliance er en nødvendighet

En fundamental del av istas kultur er samspillet mellom miljø, samfunn, kollegaer, kunder og andre samarbeidspartnere. Vi foksuerer på at dette samspillet skal være respektfult og omsorgsfult. Transparens er en del av vårt DNA.

Nedenstående regler og struktur gir oss klare spilleregler:

  • Code of Conduct for medarbeidere
  • Supplier Code (Leverandørkodeks)
  • Medlem av UN Global Compact
  • Bærekraftsråd og lokale CSR representanter