Pass på miljøet

Miljømessige retningslinjer

Allerede i 2009 introduserte ista miljømessige retningslinjer gjeldende for hele konsernet. I disse retningslinjene forplikter ista seg til å overholde lovmessige krav og til å bruke energi og ressurser på en ansvarlig måte.

For at vi hele tiden skal kunne optimalisere CO2-balansen reviderer ista løpende retningslinjer for forretningsreiser, firmabiler og i enkelte land har vi allerede tatt el-biler i bruk.

Vi forsøker å optimalisere arbeidsrutiner med tanke på å redusere papir- og energiforbruk.