Bærekraftig strategi hele veien

Corporate Social Responsibility er ikke et perfiert begrep i ista. Det er selve kjernen av vår virksomhet. Våre produkter og tjenester er bærekraftige hele veien fordi de bidrar til å spare verdifulle naturressurser. Derfor er hele virksomhetens fokus på bærekraft og ansvarlighet.

Vi utvikler løpende våre produkter og tjenester. Vår holdning er at vår suksess måles i hvor mye energi og hvor mange kostnader vi kan spare gjennom vårt arbeid.

På samme måte måler vi kontinuerlig forbruket i vårt eget arbeidsmiljø og har fokus på å redusere vårt eget forbruk av naturressurser og materiell. Vi oppfordrer også våre ansatte til å ta ansvar for samfunnet og miljøet også utenfor ista.

Representanter fra alle avdelinger møtes jevnlig i Bærekraftsrådet og rapporterer direkte til konsernledelsen.

Bærekraftsrådet

Det sentrale organ for CSR er vårt Bærekraftsråd. Representanter fra alle istas sentrale avdelinger møtes regelmessig i rådet for å videreutvikle vår strategi innen bærekraft. Bærekraftsrådet rapporterer direkte til konsernledelsen og understøttes av delegater på nasjonalt nivå.