Synliggjør forbruket

ista er et verdensledende selskap innen løsninger for økt energieffektivitet i bygg – spesielt i boligblokker, rekkehus og forretningsbygg. Vi synliggjør energiforbruket helt ned på brukernivå.

Fordelingsmåling og forbruksavregning

Vi bistår eiendomsselskap, forretningsførere og beboere over hele verden med å måle, visualisere, fakturere og styre energiforbruk. I dag er vi representert i 24 land, inkludert Kina, Russland, De Forente Arabiske Emirater samt de aller fleste europeiske land.

Grunnlaget for en riktig fordeling legges på målernivå. Vi benytter moderne målere og avlesningsteknologi via radio, M-Bus eller GSM/GPRS. Radio benyttes oftest og inkluderer følgende målere

  • Varmefordelingsmålere (for radiatorer)
  • Vannmålere
  • Varme- og kjølemålere

Synliggjøring gjennom energioppfølging

Vi synliggjør alt energiforbruk på en enkel og oversiktelig måte for beboere, styre og forretningsfører. Man kan enkelt ha oversikt over energiforbruket på nett eller mobil. Dette er enkle verktøy som gir alle muligheten til å følge nøye med på energiforbruket. Effekten er lavere kostnader og lavere CO2-utslipp.

Trygghet man kan stole på

ista har også løsninger som gir beboerne en tryggere hverdag. Vårt radiobaserte avlesningssystem kan enkelt utvides til å omfatte røykvarslere. Via systemet vil man hele tiden kunne overvåke røykvarslerne og avdekke feil som for eksempel lavt batteri fortløpende.

Energi blir oversiktlig