istas ledelse

Som leverandør til eiendomsbransjen ser vi det som vår plikt å utvikle produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav samtidig som vi tar vare på naturressursene.

ista Norge

Espen Karlsholmen

Administrerende direktør

Espen Karlsholmen er født 1973 i Drøbak. Han startet sin karriere i ista i 2002 som Salgskonsulent. I 2004 ble Espen Karlsholmen utnevnt til Salgssjef og i 2006 Assisterende Direktør i selskapet. Espen Karlsholmen har vært Administrerende Direktør i selskapet siden 2010. Siden 2013 har Espen Karlsholmen hatt rollen som Styreformann i NSMA (Norwegian Sub Metering Association). Espen Karlsholmen overtok også ansvaret som Administrerende Direktør for selskapet Brunata Varmemåler Service AS i Bergen etter oppkjøp i 2016.

ista International Management