istas ledelse

Som leverandør til eiendomsbransjen ser vi det som vår plikt å utvikle produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav samtidig som vi tar vare på naturressursene.

ista Norge

Espen Karlsholmen

Espen Karlsholmen

Administrerende direktør

Espen Karlsholmen er født 1973 i Drøbak. Han startet sin karriere i ista i 2002 som Salgskonsulent. I 2004 ble Espen Karlsholmen utnevnt til Salgssjef og i 2006 Assisterende Direktør i selskapet. Espen Karlsholmen har vært Administrerende Direktør i selskapet siden 2010. Siden 2013 har Espen Karlsholmen hatt rollen som Styreformann i NSMA (Norwegian Sub Metering Association). Espen Karlsholmen overtok også ansvaret som Administrerende Direktør for selskapet Brunata Varmemåler Service AS i Bergen etter oppkjøp i 2016.

ista International

Thomas Zinnöcker

Chief Executive Officer

Thomas Zinnöcker, født 1961, har siden 1. mars 2016 hatt stillingen CEO hos ista. Han har betydelig erfaring fra tysk eiendomsbransje og har innehatt lederstillinger i flere virksomheter. I sin siste stilling som vise-CEO hos Tysklands største boligselskap, Vonovia SE, var han sist ansvarlig for en vellykket integrasjon av GAGFAH Group hvor han tidligere var ansatt som CEO. Før dette var han øverste ansvarlig hos GSW Immobilien AGi åtte år. Hos ista er Thomas Zinnöcker ansvarlig for ista konsernet inklusive våre regionale virksomheter, corporate-funksjoner og Communication and Public affairs, HR og Marketing/Business development.