Felles verdier

Verdier representerer selve grunnlaget for en virksomhet. De gir uttrykk for kulturen, ånden og hvordan en virksomhet driver sin forretning. Både ovenfor kunder, interesenter og bedriftens egne medarbeidere. Vi i ista tror at desto mer vi engasjerer oss i våre felles verdier, desto bedre vil selskapet prestere. Derfor har vi identifisert fem felles verdier som vi setter høyt i selskapet.

Encouraging Empowerment

Fremmer selvstendighet

MIN forpliktelse:
Jeg tar aktivt ansvar, løser mine oppgaver selvstendig og griper en hver mulighet til utvikling.
På denne måten styrker jeg både meg selv som person og min kompetanse.

VÅR suksess:
Vi delegerer ansvar på alle plan i bedriften.
Ved å gjøre dette viser vi tillit til våre ansatte og deres evner.
 

Taking responsibility

Handler ansvarlig

MIN forpliktelse:
Jeg er oppmerksom på konsekvensene av mine beslutninger og handler ansvarlig.
Ved å gjøre dette gir jeg et viktig bidrag som jeg er stolt av.

VÅR suksess:
Vi tar hensyn til økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige interesser.
Vi er oppmerksomme på den enkelte medarbeiders ressurser.

Promoting Trust

Skaper tillit

MIN forpliktelse:
Jeg skaper en tillitsfiull kultur ved å behandle andre med respekt, være åpen og anerkjenne mine kolleger
for deres positive egenskaper og kvalifikasjoner.

VÅR suksess:
Vi kommunsierer åpent og ærlig. Vi berømmer gode ideer og prestasjoner.
Vi håndterer kritikk konstruktivt og med respekt.

Building Partnerships

Bygger partnerskap

MIN forpliktelse:
Jeg tar hensyn til mine kollegers og kunders interesser for å etablere verdifulle relasjoner.
På denne måten bidrar jeg til å skape en samarbeidende atmosfære.

VÅR suksess:
Vi utvikler bærekraftige og langvarige relasjoner til våre interne og eksterne samarbeidspartnere.
Vi tilstreber gjensidig nytte.

Keeping Commitments

Holder løfter

MIN forpliktelse
Jeg er ansvarlig for å nå mine mål på en proaktiv måte. Jeg motiveres av å nå mål og oppnå resultater.

VÅR suksess
Vi holder konsekvent våre løfter og arbeider aktivt for å oppnå våre mål.
Vi omfavner muligheten til å sikre selskapets suksess.

Hva ligger til grunn for alt dette?