Odpowiedzialny biznes

ista, jako jeden z wiodących na świecie i w Polsce dostawców usług energetycznych oferuje rozwiązania wspierające racjonalne zarządzanie energią cieplną oraz wodą.

Odpowiedzialność

Jednym z największych wyzwań naszych czasów jest odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów energii.

Nasze rozwiązania przyczyniają się do zrównoważonej emisji CO2, obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

 

Współpraca jest podstawą naszych relacji

Nieodłącznym elementem kultury ista w odniesieniu zarówno do środowiska naturalnego i otoczenia jak również współpracowników oraz klientów jest to, aby wszystkie interakcje i relacje oparte były na wzajemnym szacunku. Transparentność i przejrzystość są wpisane w DNA naszej firmy.

W podejmowanej współpracy z klientami oraz partnerami biznesowymi stawiamy przede wszystkim na: 

  • otwartość
  • szacunek
  • uczciwość

 

Zaangażowanie - to nasza główna zasada

Pracownicy ista Polska podczas spotkania pod hasłem "Razem dla innych" z dziećmi z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Bielsku Białej

ista angażuje się z myślą o swoich pracownikach

Międzynarodowy Program Wolontariatu Pracowniczego
International Corporate Volunteering Programme "grow"

Każdy pracownik ista występuje w roli ambasadora większego zaangażowania i promuje ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Nasi pracownicy postępuję zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego oraz zaangażowania w sprawy społecznie istotne. Robią to wspólnie i z wielką pasją. ista promuje taką postawę poprzez Międzynarodowy Program Wolontariatu Pracowniczego "wzrost". "Wzrost" oznacza "większy szacunek dla otaczającego nas świata"

Odpowiedzialność jako pracodawca
Responsibility as an employer

Nasi Pracownicy są dla nas najważniejsi. Traktowanie siebie nawzajem w duchu zaufania i odpowiedzialności to fundament naszej działalności. Kierując się tymi zasadami ista jako pracodawca przejmuje odpowiedzialność i oferuje swoim pracownikom wiele możliwości związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, rozwojem oraz dbaniem o zdrowie. Możliwość korzystania z elastycznego modelu pracy pozwala naszym pracownikom na osiąganie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz zwiększa poczucie odpowiedzialności w życiu codziennym.

 

Dbamy o środowisko naturalne

Wytyczne w zakresie ochrony środowiska

Już w 2009 roku, ista wprowadziła wytyczne w zakresie ochrony środowiska, które mają zastosowanie do całej grupy.
W wytycznych tych, ista zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych i odpowiedzialnego korzystania z energii i surowców naturalnych.

Stale pracujemy nad tym, aby jeszcze bardziej przyczyniać się do redukcji poziomu emisji CO2.
W tym celu  regularnie aktualizujemy nasze procedury związane z podróżami i samochodami służbowymi.

Konsekwentnie dążymy również do zmniejszenia zużycia papieru oraz redukcji konsumpcji energii w trakcie czynności związanych z naszą codzienną pracą.  

 

Różnorodność

Różnorodność jest kluczem do sukcesu

ista gwarantuje wszystkim swoim pracownikom równe traktowanie oraz pracę w warunkach pozbawionych dyskryminacji bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.

W ista Polska możemy pochwalić się taką samą proporcją zatrudnienia kobiet do mężczyzn, dużym zróżnicowaniem wiekowym naszych pracowników oraz równym traktowaniem przedstawicieli obu płci w zakresie wynagradzania za wykonywaną pracę.

Budowanie zaufania poprzez rzetelne raportowanie

Transparentność jest częścią DNA naszej firmy. Przejrzyste raportowanie naszego zaangażowania w zwiększanie efektywności energetycznej budynków, zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności dla nas, jako wiodącego dostawcy rozwiązań związanych z energią cieplną i wodą, jest całkowicie naturalną drogą postępowania.

Czwarte wydanie "Raportu o Zrównoważonym Rozwoju" opublikowane zostało w 2014 roku. Dotyczy naszych działań i opisuje postępy związane z kwestią zrównoważonego rozwoju w oparciu o wytyczne G3.0 Guidelines znanej na całym świecie organizacji Global Reporting Initiative (GRI). Aktualnie ista spełnia kryteria Advanced Application Level B+. 

Pobierz aktualny Raport o Zrównoważonym Rozwoju.