Pomagamy ludziom przyczynić się do ochrony klimatu.

Z całą naszą energią.

Podejmowanie odpowiedzialności

Tylko ci, którzy są świadomi swojej odpowiedzialności, mogą ją podjąć.

W ista jesteśmy o tym przekonani. Dlatego dzielimy się naszą wiedzą, aby promować w społeczeństwie świadomość odpowiedzialnego wykorzystywania energii. Z tego powodu jak największej liczbie osób przekazujemy wiedzę na temat efektywności energetycznej i oszczędzania zasobów.

Wydajność dzięki przejrzystości

Dzięki naszym produktom i usługom opartym na danych, mieszkańcy i właściciele budynków są dobrze poinformowani w kwestii własnego zużycia energii, oszczędzają prąd i przyczyniają się do ochrony klimatu. W samych Niemczech, dzięki rocznym rachunkom kosztów ogrzewania od ista, co roku zapobiega się emisji 3,7 miliona ton CO2.

Ponadto spodziewamy się, że comiesięczna aktualizacja zużycia pozwoliłaby zmniejszyć emisję o kolejne 1,5 miliona ton CO2. W końcu comiesięczne kontrole zużycia prowadzą do średnich oszczędności energii na poziomie 10%, jak wykazał trzyletni pilotażowy projekt Niemieckiej Agencji Energetycznej (DENA) zatytułowany „Oszczędzanie pieniędzy dzięki inteligentnemu ogrzewaniu”.

 

Dzięki nam mieszkańcy budynków oszczędzają energię, koszty i zmniejszają emisję CO2.

Nasz główny produkt, czyli podział kosztów ciepła oparty na danych, pomaga mieszkańcom budynków wielorodzinnych zmniejszyć ich roczne zużycie ciepła oraz koszty średnio o 20%. Każdego roku nasi klienci w samych Niemczech unikają około 3,7 miliona ton emisji CO2.

Nasze cele i działania

Pomagamy ludziom przyczynić się do ochrony klimatu.

Ta zasada przewodnia stanowi podsumowanie naszej strategii CSR. Firma ista jest bowiem nie tylko zaangażowana w działania ekologiczne i społeczne, ale także chce dać innym możliwość podjęcia takich działań. Aby promować zrównoważony rozwój w sposób ukierunkowany, działamy w pięciu obszarach działania:

Pomagamy ludziom przyczynić się do ochrony klimatu.
Środowisko Ochrona środowiska i efektywność energetyczna
Rynki Innowacyjne usługi i produkty
Pracownik Świat kultury i pracy
Partnerzy Współpraca i wymiana poglądów
Społeczeństwo Świadomość i edukacja

Zrównoważony rozwój zaczyna się w nas samych. Promujemy ochronę środowiska i klimatu we wszystkich sferach działania firmy - na przykład poprzez działania na rzecz oszczędzania zasobów.

Nasze cele:

  • Oszczędzając zasoby we wszystkich sferach działania firmy, staniemy się neutralni dla klimatu do 2050 r.
  • Do końca 2020 r. chcemy zmniejszyć nasze roczne zużycie energii w Niemczech z 2016 r. o 6,5%. W przypadku Grupy ista, dążymy do ciągłej poprawy efektywności energetycznej średnio o 1,3% rocznie.

Innowacje przyczyniają się do postępu - nasze produkty i usługi czynią zużycie energii przejrzystym i pomagają naszym użytkownikom zachowywać się w sposób bardziej przyjazny dla klimatu. Właściciele i najemcy mogą więc zmniejszyć swój ślad ekologiczny i obniżyć koszty.

Nasze cele:

  • Pomożemy naszym klientom/użytkownikom zmniejszyć ich emisję CO2 o 10% do 2030 r. (rok bazowy: 2010).
  • Do 2027 r. wyposażymy wszystkie nasze nieruchomości w całej Europie w urządzenia do zdalnego odczytu. Zainstalowaliśmy już 25 milionów zdalnie odczytywalnych urządzeń końcowych w nieruchomościach naszych klientów na całym świecie, a każdego miesiąca dodajemy prawie 400 000 kolejnych.

Nasi pracownicy pomagają ludziom żyć w energooszczędny sposób - jako pracodawcy tworzymy kulturę korporacyjną, która wspiera ich w osiąganiu tego celu.

Nasze cele:

  • Zaangażowanie: Chcemy jeszcze bardziej poprawić ogólne warunki zaangażowania pracowników, tym samym utrzymując nasz wynik na bardzo wysokim poziomie 80 w okresie do 2030 r.
  • Różnorodność jest dla nas kluczowa: ista gwarantuje, że pracownicy mogą wykonywać swoją pracę w niedyskryminacyjnym środowisku. Firma ista Deutschland GmbH dobrowolnie zobowiązała się do 2022 r. obsadzić kobietami co najmniej 22% stanowisk kierowniczych na pierwszym i drugim poziomie poniżej zarządu.

Wspólnie walczymy o zrównoważony rozwój - ściśle współpracujemy z naszymi usługodawcami i dostawcami ista, aby stale polepszać naszą ofertę usług i propagować zrównoważony rozwój.

Nasz cel:

  • Od 2050 r. będziemy współpracować wyłącznie ze zrównoważonymi i neutralnymi klimatycznie dostawcami.

 

Tylko ci, którzy są świadomi swojej odpowiedzialności mogą ją podjąć - ista dzieli się wiedzą w celu promowania ochrony klimatu i świadomości energetycznej w społeczeństwie.

Nasz cel:

  • Stworzymy naszym pracownikom możliwości zainwestowania co najmniej 5000 godzin rocznie w promocję ochrony klimatu w społeczeństwie.

„Tylko ci, którzy wiedzą, ile zużywają, mogą ostrożniej korzystać z energii, dzięki czemu zmniejszają emisje CO2
i koszty oraz osobiście przyczyniają się do ochrony klimatu”.

Thomas Zinnöcker, CEO ista International

Ład korporacyjny

Za zrównoważony rozwój w firmie ista odpowiada bezpośrednio Zarząd. Nasz CEO jest członkiem Zespołu Głównego ds. Zrównoważonego Rozwoju - wraz z Biurem ds. Zrównoważonego Rozwoju i wybranymi oddziałami firmy, które codziennie zajmują się tematyką zrównoważonego rozwoju.

Zespół Główny co trzy miesiące ocenia naszą strategię zrównoważonego rozwoju i kieruje bieżącymi tematami. Ponadto przygotowuje cele i strategie dla Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju, który jako centralny organ sterujący spotyka się raz w roku, aby ustalić główne punkty naszego zarządzania zrównoważonym rozwojem i dalej rozwijać strategię zrównoważonego rozwoju.

W skład Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju wchodzą wszyscy członkowie Zarządu i starsi wiceprezesi strategicznie istotnych działów Centrali. Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju odpowiada za międzynarodowe zakorzenianie zarządzania zrównoważonym rozwojem w ista i przedstawia Komitetowi Sterującemu pomysły z poszczególnych krajów. W jej skład wchodzą członkowie organizacji krajowych, Delegaci ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Nasze Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju koordynuje wewnętrzne projekty i procesy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Odpowiada również za certyfikację systemu zarządzania energią w Niemczech i zbieranie kluczowych danych do raportu o rozwoju zrównoważonym. Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju organizuje regularną wymianę informacji między Komitetem Sterującym ds. Zrównoważonego Rozwoju a Radą ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Nasze globalne zasady strategii zrównoważonego rozwoju

Fundamentalnym elementem kultury ista jest interakcja ze środowiskiem i społeczeństwem, z kolegami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami z szacunkiem i taktem. Przejrzystość jest wpisana w DNA naszej firmy. Nasza współpraca z klientami, partnerami i innymi zainteresowanymi charakteryzuje się otwartością, szacunkiem i uczciwością.

Przejrzysty przewodnik zapewniają następujące kodeksy i struktury:

Nasze wyniki

Jako jeden z wiodących na świecie usługodawców w zakresie nieruchomości, angażujemy się w kwestie zwiększania efektywności energetycznej budynków, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Jednocześnie przejrzystość jest wpisana w DNA naszej firmy. Dlatego otwarte i przejrzyste raportowanie naszego całkowitego zaangażowania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przychodzi nam naturalnie.

Nasze najważniejsze dane liczbowe z raportu CSR 2018 można znaleźć tutaj:

Raport o postępach i raportowanie CSR

Nasz  dziewiąty Raport o Zrównoważonym Rozwoju został opublikowany w 2019 r. Informujemy w nim o postępach w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w oparciu o „Komunikat w sprawie postępu” w ramach członkostwa ista w Global Compact.

Tutaj znajdziesz nasz Raport o Postępach 2018

Sustainability Report 2017

Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2017 stanowi ósmy raport ista dotyczący zrównoważonego rozwoju. Przedstawia także raport o postępach w ramach Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto po raz drugi przekazujemy informacje w naszym Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju w zgodzie z niemieckim Kodeksem Zrównoważonego Rozwoju.

Sustainability Report 2016

Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2016 stanowi siódmy raport ista dotyczący zrównoważonego rozwoju. Przedstawia także raport o postępach w ramach Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto po raz pierwszy przekazujemy informacje w naszym Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju w zgodzie z niemieckim Kodeksem Zrównoważonego Rozwoju.

Sustainability Report 2015

W Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju 2015 informujemy naszych interesariuszy na korporacyjnej stronie internetowej o postępach w realizacji naszej strategii, naszych celach i realizacji działań w roku sprawozdawczym 2015.